17.12.2014
Sammanslagningen av verksamhetsområdena ger forskningen inom naturresursområdet nya möjligheter
Naturresursinstitutet Luke, som inleder verksamheten vid årsskiftet, samlar ihop en unik, stark och tvärvetenskaplig kompetens inom skogs- och jordbruk, livsmedelsekonomi samt vilt och fiskeri. Datalagren hos de inrättningar som slås ihop bildar ett enormt kapital som ger forskningen nya möjligheter.
>Läs mera

03.12.2014 Friska blodådror med hjälp av potatis och rybs?
02.12.2014 Nya teknologier gör flytgödsel mer användbar
Ekonomidoktorn
Ekonomidoktorn är ett verktyg för granskning av resultaten inom jordbruket, trädgårds-, päls- och rennäringen i Finland samt inom jordbruket i EU.
Webbtjänsten Artturi
Artturi® ger information om skörden, analyseringen och användningen av vallfoder för husdjuren.
Sidokarta
Rättsligt meddelande
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013