17.03.2014
Avelsurvalet av renar vilar på en hållbar grund
Renskötarna väljer storvuxna och trinda kalvar av bra renkor för avel. Aveln av renar genom urval kan emellertid effektiviseras genom att förbättra den individuella märkningen av djuren, mäta kalvarnas vikt och antalet kalvar per renko samt utveckla system för insamling av uppgifter om djuren. DNA-metoder har använts för att utreda släktskapsförhållanden. Det lönar sig att använda dessa metoder i större utsträckning i framtiden, särskilt då man väljer rentjurar för avel.
>Läs mera

24.01.2014 Naturresurscentralens enheter förbereder sig för budgetnedskärningar
17.01.2014 Studie undersöker neonikotinoiders påverkan på bin i Finland
Nyheter Nyheter
Ekonomidoktorn
Ekonomidoktorn är ett verktyg för granskning av resultaten inom jordbruket, trädgårds-, päls- och rennäringen i Finland samt inom jordbruket i EU.
Webbtjänsten Artturi
Artturi® ger information om skörden, analyseringen och användningen av vallfoder för husdjuren.
MTT's årsredovisning för 2010
Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2010
Mjölkningsanläggningar
Sidokarta
Kontakta oss
Rättsligt meddelande
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013