17.12.2014
Sammanslagningen av verksamhetsområdena ger forskningen inom naturresursområdet nya möjligheter
Naturresursinstitutet Luke, som inleder verksamheten vid årsskiftet, samlar ihop en unik, stark och tvärvetenskaplig kompetens inom skogs- och jordbruk, livsmedelsekonomi samt vilt och fiskeri. Datalagren hos de inrättningar som slås ihop bildar ett enormt kapital som ger forskningen nya möjligheter.
>Läs mera

03.12.2014 Friska blodådror med hjälp av potatis och rybs?
02.12.2014 Nya teknologier gör flytgödsel mer användbar
Nyheter Nyheter
Ekonomidoktorn
Ekonomidoktorn är ett verktyg för granskning av resultaten inom jordbruket, trädgårds-, päls- och rennäringen i Finland samt inom jordbruket i EU.
Webbtjänsten Artturi
Artturi® ger information om skörden, analyseringen och användningen av vallfoder för husdjuren.
Sidokarta
Kontakta oss
Rättsligt meddelande
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013