Home / MTT / Trial results
Public trial results

Results from plant protection product trials

Luke is testing the efficacy and usefulness of plant protection products in field and horticultural crops according to the GEP standards. The trial results are published (if not confidential) annually on our web site, see contents on the left. In addition some summary results can be found in Finnish, see contents on the right.

Tuloksia kasvinsuojeluainekokeista

Luke Kasvinterveys testaa kasvinsuojeluaineiden tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta pelto- ja puutarhakasveilla GEP-laatujärjestelmän mukaisissa kenttäkokeissa. Koetulokset julkaistaan (siltä osin kuin eivät ole luottamuksellisia) vuosittain nettisivuillamme, katso vasemmalla olevat linkit. Lisäksi joitakin yhteenvetotuloksia löytyy oikealla olevista suomenkielisistä linkeistä.


Trial results of 2017

Efficacy evaluation of fungicides against rusts and other leaf diseases in winter wheat
Efficacy evaluation of fungicides against rusts and other leaf diseases in spring wheat
Efficacy evaluation of fungicides against net blotch in spring barley
Efficacy evaluation of fungicides against rusts and other leaf diseases in winter rye
Herbicide advisory trials 2017 Inkoo
Herbicide advisory trials 2017 Jokioinen
Neuvonnalliset herbisidikokeet


Trial results of 2016

Efficacy evaluation of fungicides against rust and other leaf diseases in spring wheat
Efficacy evaluation of fungicides against rust and other leaf diseases in spring wheat
Efficacy evaluation of fungisides against net blotch in spring barley
Efficacy evaluation of fungicides against brown rust and other leaf diseases in winter rye
Report public advisory trials_herbicide_2016
Herbisidien tehoerot viljojen rikkakasvitorjunnassa_KSS
Fungisidien vertailukokeet viljoilla 2005 - 2008
Torjunta-aineresistenssiriskit kasvinsuojelussa
Sitemap
Contact us
Legal notice
© Natural Resources Institute Finland (Luke)