Etusivu / MTT / Ruukki / Tietopankki / Sulfaattimaat
Sulfaattimaat
Happamat sulfaattimaat ja eloperäiset maat - ympäristöriskit ja niiden hallintakeinot Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla
HyrdoPohjanmaa - hankkeen loppuraportti
Säätökastelu ja säätösalaojitus happaman vesikuorman ehkäisijöinä Siikajoen valuma-alueella, Suomela. Vanhatalo.
Vesianalyysituloksia eloperäisiltä peltolohkoilta 2012-2014, Suomela Raija
Ruukin Rantapelto - Siikajoen valuma-alueelle tyypillisen sulfaattimaan maaprofiilin kuvaus - Suomela. R, Yli-Halla.M. 2014
Hydro-Pohjanmaa - hankkeen aineistot
Säätökastelu ja säätösalaojitus happaman vesikuorman ehkäisijöinä Siikajoen valuma-alueella, Suomala. Vanhatalo.
Säätökastelu ja säätösalaojitus happaman vesikuorman ehkäisijöinä: Hyrdo-Pohjanmaa hankkeen tuloksia 2013
HaKu - hankkeen aineistot
Hankkeen loppuraportti - Happamat sulfaattimaat ja niistä aiheutuvan vesistökuormituksen hillitseminen Siika- ja Pyhäjoen-valuma-alueilla. toim. Suomela. R. 2014
Tuloksia 2013
Opinnäytetyö: SULFAATTIMAAN VALUMAVESIEN HALLINTAKEINOT SIIKAJOEN VALUMA-ALUEELLA
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Honkakoski Maria, 2013
MTT Raportti 74; Valtakunnallinen opas ympäristöriskien vähentämisestä happamilla sulfaattimailla
Hankkeen päätösseminaari 11.12.2012 Raahessa - materiaali
Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu ja happamat sulfaattimaat- Jaana Rintala
Pienvesien neutralointikokeet- Jermi Tertsunen
Happamien sulfaattimaiden viljely ja vesistökuormituksen hillintä- Markku Yli-Halla
Kalaston tila Siika- ja Pyhäjoella ja muilla alueen virtavesillä- Alpo Huhmarniemi
Sulfaattimaiden ominaisuudet ja kartoittaminen- Peter Eden
Kunnostusojituskohteilla tehtävien toimenpiteiden mahdollisuudet happamuuden kontrollointiin- Tuomas Saarinen
Hankealueen virtavesien vesikemiallinen tila- Tuomas Saarinen
Säätökastelu ja säätösalaojitus happaman vesikuorman ehkäisijöinä: tuloksia MTT Ruukista 2010-2012- Raija Suomela
Maanomistajahaastattelun alustavia tuloksia 12.12.2012- Raija Suomela
Tuloksia 2011
Alustavia tuloksia salaoja-alueelta Ruukista 2010-2011- Raija Suomela
Säätösalaojitus ja salaojakastelu happamuuden torjuntakeinoina Pohjois-Pohjanmaalla - Raija Suomela
Maataloustieteenpäivien 2012 julkaisu. Lisää aiheeseen liittyviä julkaisuja http://www.smts.fi/post1213_2012.html
Vedenlaatutietoja hankealueen vesistöistä - Tuomas Saarinen
Tuloksia metsäojituskohteista - Tuomas Saarinen
Alustavia tuloksia 2010
Prevention of acid waterload in the Siikajoki -Pyhäjoki -area 2009-2012 (HaKu) - Suomela Raija
Esitelmä seminaarissa "ASS (Acid sulphate soils) and land use", Luulaja 1.11.2010
Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki -Pyhäjoki -alueella 2009-2012 (HaKu) - Suomela Raija
Siikajoen ja Pyhäjoen pH ja virtaama vuonna 2010 - Saarinen Tuomas
Siikajoen ja Pyhäjoen valuma-alueiden minimi pH-lukemat 1960-2010 - Saarinen Tuomas
Hankkeen aloitusseminaari 08.12.2009 - materiaali
Yhteenveto seminaarin keskustelusta
Happamista sulfaattimaista ja Siikajoen alueen kartoituksesta - Eden Peter
Kalaston tila Siika-Pyhäjoki-alueella - Huhmarniemi Alpo
Kohti happamien sulfaattimaiden hallintaa - Hynninen Pekka
Happamuus ja kalatalous - Oikarinen Jyrki
Hankealueen jokien vedenlaatu ennen ja nyt - Saarinen Tuomas
Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009- Suomela Raija
Veden neutralointimenetelmät ja mahdollisuudet - Tertsunen Jermi
Ruukin Rantapelto - Siikajoen valuma-alueelle tyypillisen sulfaattimaan maaprofiilin kuvaus - Suomela. R, Yli-Halla.M. 2014
  

   

Takaisin MTT Ruukin etusivulle
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014