Etusivu / MTT / Ruukki / Tietopankki / Linkit
Linkit

Verkkopalveluita, hankkeita ja yhdistysten kotisivuja

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset verkkopalvelussa esitetään viralliset Suomessa käytettävät kotieläinten rehujen rehuarvot ja niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset. Rehuarvotyön tavoitteena on kuvata rehujen suhteellinen tuotantovaikutus mahdollisimman oikein.

Artturi-kirjasto on monipuolinen nurmirehun tuotantoon ja käyttöön liittyvä tietopankki. Ohjeiden, tiedotteiden, esitelmädiasarjojen ja väitöskirjalinkkien lisäksi tarjolla on mm. ProAgria Maito -valmennusten koulutusmateriaalit. 

Hiehohotelli-hankkeen tavoitteena on kehittää maidontuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hanke on suunnattu maidontuottajille, hiehokasvattajille, suunnittelijoille ja neuvojille sekä muille alan asiantuntijoille.

Suomen nurmiyhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen nurmitutkimusta ja sen sovellutuksia sekä olla nurmi- ja kotieläintutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.

Suomen Maataloustieteellinen Seura ry. toimii yhdyssiteenä maatalouden ja siihen läheisesti liittyvien alojen tutkijoiden ja tutkimustuloksia hyödyntävien tahojen välillä. Seuraan kuuluu noin 500 henkilöjäsentä ja kannattajajäseninä useita yhteisöjä.

VENE-koulutushanke tähtää karjatalouden kilpailukyvyn parantamiseen koulutuksen avulla.

Karjatilan kannattava peltoviljely- eli KARPE-hankkeessa tuotettiin tietoa kannattavasta nurmen tuotannosta.

MAILI -hankkeen tavoitteena on parantaa naudanlihantuotannon omavaraisuutta ja tehostaa maito- ja lihanautatilojen kilpailukykyä sekä ympäristötehokkuutta.


Rotuyhdistyksiä

Pihvikarjankasvattajien liitto, arkisemmin Pihvikarjaliitto, perustettiin vuonna 2008 Ikaalisten emolehmäseminaarin yhteydessä. Valtakunnallisen liiton tavoitteena on koota yhteen pihvikarjankasvattajat emolehmätuottajista loppukasvattajiin ja luoda heidän välilleen aito keskusteluyhteys.

Suomen Hereford Ry on valtakunnallinen Suomessa toimivien Hereford-kasvattajien PR-yhdistys, joka on myös World Councilin jäsen. Yhdistys pyrkii toimimaan suomalaisen pihvilihan kasvattajien ja ystävien linkkinä.


Suomen Limousinkasvattajat ry on valtakunnallinen rotuyhdistys, joka tarkoituksena on edistää limousin rodun jalostusta Suomessa ja toimia kasvattajia yhteen kokoavana tahona.

Suomen Angusyhdistys pyrkii pitämään angus-rotua esillä ja kaikin mahdollisin tavoin tukemaan anguskasvattajien toimintaa.

Suomen Simmentalyhdistys. Ensimmäiset simmetal-rotuiset eläimet on tuotu Suomeen vuonna 1990. Rodun alkuperämaa on Sveitsi, ja se sopii ominaisuuksiltaan erinomaisesti myös Suomeen.

Suomen Highland Cattle Club ry. eli SHCC ry. perustettiin huhtikuussa 1997. Järjestö on yhteistyössä suomalaisten maatilataloutta ja karjankasvatusta edistävien ja ohjaavien järjestöjen sekä ulkomaisten highland-yhdistysten kanssa.

Linkkilistoja
Emolehmätuotanto
Lihanautojen kasvatus kylmissä tuotanto-olosuhteissa
Lihanautojen tuotantoympäristötutkimukset
Merenrantaniityt emolehmien laitumena
Sonnien laidunnukseen liittyvä tutkimus
Sonnien ruokinta
Teurashiehojen ruokinta
Tärkkelys-etanoliteollisuuden sivutuotteiden käyttö lihanautojen ruokinnassa
Ulko- ja jaloittelutarhat
Vasikoiden ruokinta ja hoito
  

   

Takaisin MTT Ruukin etusivulle
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014