Luonnonvarakeskus
Takaisin
Luonnonvarakeskuksen asiakkaat haluavat tutkittua tietoa ja avaimet käteen -ratkaisumalleja
Luonnonvarakeskuksen asiakkaat haluavat tutkittua tietoa ja avaimet käteen -ratkaisumalleja
Luonnonvarakeskuksen pitää olla askeleen edellä, mutta läsnä myös nykyhetkessä.


- Biotalouden perusjuju on, että se panee maatalouden ja metsätalouden biomassat fiksulla tavalla yhteen. Olemme nyt Luonnonvarakeskuksen ytimessä, totesi MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Asiakkaat ja sidosryhmät odottavat uuden tutkimuskeskuksen toiminnalta paljon. Luonnonvarakeskuksen pitää pystyä kokoamaan MTT:n, Metlan, RKTL:n ja Tiken tilastotuotannon osaaminen siten, että asiakkaat saavat tutkimuksesta uusia innovaatioita ja kasvua liiketoimintaansa. 

- Odotamme kokonaisvaltaisia, poikkitieteellisiä ratkaisuja. Teillä on laajat verkostot maa- ja metsätalouden perustutkimuksesta taloudelliseen analyysiin. Tämäntyyppisiä avaimet käteen -ratkaisuja kaipaamme, totesi Jyväskylän Energian kehittämispäällikkö Risto Ryymin omassa puheenvuorossaan.

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksista otettiin selvää Luonnonvarakeskuksen toisessa sidosryhmäfoorumissa 20. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. 

Rahan toivotaan poikivan

Asiakkaiden puheenvuoroissa korostuivat Luonnonvarakeskuksen alueellinen näkyvyys, perustutkimuksen tärkeys ja innovaatioiden merkitys. Strategiaan ja tutkimusagendaan kaivattiin myös konkreettisia, käytäntöön vieviä suuntaviivoja.

- Tutkimus on välivaihe matkalla kohti innovaatioita. Innovaatio on rahan tienaamista. Tutkimukseen sijoitetaan rahaa siksi, että sillä tehtäisiin lisää rahaa. Tämä on raakaa peliä, luonnehti Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä.

Asiakkaat pohtivat toki myös sitä, miten juuri oman alan perustutkimuksen käy uudessa organisaatiossa.

- Luonnonvarakeskuksen täytyy pitää huoli, että primääridataa tuotetaan tarpeeksi paljon, puhutaan sitten kasvintuotannosta, kotieläintuotannosta, metsäntutkimuksesta tai riista- ja petotutkimuksesta. Tarkka mitattu tulos on se, minkä pohjalta pystytään tekemään päätöksiä vaikkapa ympäristövaikutuksista, huomautti RaisioAgron tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen.

Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila totesi, että Akatemiaan rakennetaan parhaillaan uutta strategisen tutkimuksen rahoitusvälinettä, joka jakaa vuosittain 70 miljoonaa euroa laadukkaaseen ja vaikuttavaan tutkimukseen. 

– Luonnonvarakeskuksessa on paljon osaamista, ja sillä on entistäkin paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa, totesi Mannila.

Biotalouden suunnannäyttäjän strategia vie kohti isoja tavoitteita

Luonnonvarakeskuksen strategia on viilattu likimain valmiiksi ja tutkimusagendan ensimmäinen luonnos on saatu valmiiksi.

Metlan ylijohtaja Leena Paavilaisen esittelemä strategia vie kohti vähähiilistä, resurssitehokasta taloutta ja kestävää kasvua. Paavilaisen mukaan Suomessa luonnonvaroja on riittävästi, mutta Keski-Euroopassa biomassasta on jo vajetta. 

- Strategiassa lähdetään siitä, että Luonnonvarakeskus on biotalouden suunnannäyttäjä. Tavoitteena on teollistaa Eurooppaa uudelleen: biomateriaaleista pystyttäisiin biojalostamoissa työstämään esimerkiksi uusia materiaaleja, ruokaa tai tekniikkaa.

Strategian siirtämisessä käytäntöön tarvitaan tutkimusagendaa, joka hahmottelee Luonnonvarakeskuksen osaamiskokonaisuuksia. MTT:n professori Sirpa Kurppa esitteli sidosryhmille tutkimusagendan ensimmäisen luonnoksen. Hän kuitenkin painotti, ettei strategiaa ole vielä viety asiakaskontekstiin, vaan se liikkuu vasta tutkimustasolla.

- Rakennamme aihealueita ilmiöpohjaisesti: emme siis toimi maatalous-, metsätalous- tai kalatalousryhmissä, vaan haemme yhteisiä ilmiöitä esimerkiksi kannattavuudesta, prosessoinneista ja biomimetiikasta, ja sitten vasta viemme ne konkreettiselle, vaikkapa maidontuotannon tasolle. Tällä saadaan aikaan ketteryyttä, jolla pystymme tarttumaan uusiin asioihin ja pystymme ratkaisemaan ongelmia monitieteisesti, Sirpa Kurppa kertoi.

Teksti: Niina Pitkänen, kuva Erkki Oksanen.

Luonnonvarakeskuksen sidosryhmäfoorumi II

Aika: 20.11.2013, klo 13 - 18
Paikka: Helsinki, Messukeskus, sali 203 

Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen edustajien esitykset: