Takaisin
17.12.2014

Koneiden korjaus aiheuttaa eniten maatalouskonetapaturmia
Koneiden korjaus aiheuttaa eniten maatalouskonetapaturmia MTT:n Koneturva-hankkeen ensimmäisten tulosten mukaan kolmannes maatalouden konetapaturmista aiheutuu koneiden huollon tai valmistuksen aikana. Maatalouskonetapaturmat ovat usein vakavia: keskimäärin maatalouskonetapaturmista aiheutuu yli kuukauden sairasloma. Traktorit ovat ylivoimaisesti suurin tapaturmien aiheuttaja.

Talven aikana maatiloilla usein kunnostetaan koneita ja laitteita seuraavaa viljelykautta varten. MTT:n Koneturva-hankkeen tulosten mukaan kolmannes maatalouden konetapaturmista aiheutuu koneiden huollon tai valmistuksen aikana. Maatiloilla tulisikin kiinnittää erityistä huomiota suojainten käyttöön ja turvallisiin työmenetelmiin koneiden huollon yhteydessä.

Koneturva-hankkeessa selvitettiin maatalouskoneiden tapaturmatilastoista merkittävimmät konetapaturmien aiheuttajat ja tapaturmia aiheuttavat työvaiheet. Lisäksi tehtiin kysely maatalouskoneiden käyttäjille koneiden käytettävyydestä ja turvallisuudesta.

Yleisesti ottaen maatalouden tapaturmat ovat Suomessa vähentyneet tilojen vähentyessä, mutta konetapaturmat eivät ole vähentyneet samassa suhteessa. Melan tapaturmatilastoista löytyy yhteensä 11 327 maatalouskonetapaturmaa vuosilta 2004–2013. Traktorit ovat ylivoimaisesti suurin tapaturmien aiheuttaja: ne aiheuttivat 2 221 tapaturmaa. Sen jälkeen eniten tapaturmia aiheuttivat sahat ja klapikoneet (914 kpl), porat ja höylät (817 kpl), perävaunut (778 kpl), leikkuupuimurit (549 kpl), kuormaimet (503 kpl), eläinten ruokinta- ja lantakoneet (387 kpl) sekä erilaiset peltotyökoneet (200–300 tapaturmaa per koneryhmä).

Konetapaturmat vakavia ja korvaukset kalliita

Maatalouskonetapaturmat ovat usein vakavia. Keskimäärin maatalouskonetapaturmista aiheutuu 32,6 päivän sairasloma ja keskimääräinen MATA-vakuutuksen maksama korvaus per tapaturma on 3 796 euroa.

Traktoritapaturmien keskimääräinen tapaturmaa koskeva korvaussumma oli 3 866 euroa, mutta eri traktoritapaturmissa oli paljon hajontaa. Esimerkiksi liikkuvan traktorin tapaturmat ovat vakavampia ja kalliimpia kuin hallintalaitteiden tapaturmat.

Kuormainten kanssa tapahtuvat tapaturmat olivat keskimäärin kalleimpia (4 985 euroa/tapaturma). Seuraavaksi vakavimpia olivat lannanlevitinten ja kylvökoneiden kanssa tapahtuneet tapaturmat (4 700 euroa), aurojen ja äkeiden kanssa sattuneet tapaturmat (4 356 euroa) sekä leikkuupuimurien aiheuttamat tapaturmat (4 053 euroa).

Koneiden korjaus vaarallisin vaihe

Lähes kolmannes eli 32 prosenttia konetapaturmista sattuu koneiden korjauksessa, kokoamisessa tai valmistuksessa. 14 prosenttia tapaturmista tapahtuu viljely-, muokkaus- tai ruiskutustöissä ja 11 prosenttia eläinten hoitotöiden koneiden käytössä. Viljan ja sadon varastonnissa sattuu 8,5 prosenttia konetapaturmista ja työkoneiden siirroissa ja kytkemisessä 5,1 prosenttia. Samoin 5,1 prosenttia tapaturmista sattuu infrastruktuurin ylläpidossa, ja neljä prosenttia tapaturmista heinä- ja nurmirehutyövaiheissa.

Maatalousyrittäjistä 33 prosenttia on naisia, mutta kuitenkin naisille tapahtuu vain 8 prosenttia konetapaturmista. Tapaturmia sattuu yleisimmin keväällä ja syksyllä maatalouden sesonkiaikoina sekä ajallisesti keskipäivällä.

MTT:n Koneturva-hankkeessa pyritään vähentämään maatalouden konetapaturmia. Hankkeessa edistetään maatalouskoneisiin liittyvää riskinarviointia ja turvallista käyttöä ja tehdään opas maatalouskoneiden turvallisuusasioista. Kaksivuotisen hankkeen rahoittajia ovat Mela ja Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna analysoitiin Melan tapaturmatilastoja ja kerättiin viljelijöiden käyttökokemuksia maatalouskoneista ja koneiden turvallisuudesta. Kysely järjestettiin yhteistyössä Melaa, Työterveyslaitoksen, Farmit-verkkosivuston, Valtran ja Suojalaite Oy:n kanssa, ja sen tulokset julkaistaan ensi keväänä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin työsuojeluun liittyviä palkintoja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Jarkko Leppälä, puh. 029 531 7459, etunimi.sukunimi@mtt.fi
Matts Nysand, MTT, puh. 029 531 7575, etunimi.sukunimi@mtt.fi
Ari Ronkainen, MTT puh. 029 531 7686, etunimi.sukunimi@mtt.fi

Jaa |
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014