Takaisin
17.10.2007

Pakkausten ympäristövaikutukset pieniä, hukkaan menevän ruoan suuria
Pakkausten ympäristövaikutukset pieniä, hukkaan menevän ruoan suuria  

Kotitalouksissa hukkaan menevän ruoan aiheuttama ympäristökuormitus on moninkertainen verrattuna ruokapakkausten muodostamaan kuormitukseen. Hyvin suunniteltujen pakkausten avulla voidaan tuntuvasti vähentää kulutuksen ympäristöpäästöjä, sillä hyvän pakkauksen ansiosta ruokaa menee vähemmän hukkaan.

MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Foodchain-hankkeissa on tutkittu elintarvikkeiden ja niiden pakkausten ympäristövaikutuksia tuotteiden elinkaarien eri osissa.

Jopa kolmannes kulutuksen ympäristövaikutuksista tulee ruoasta. Yksityisen kulutuksen aiheuttamasta ilmastonmuutosvaikutuksestakin ruoan kulutus ja tuotanto haukkaavat noin neljänneksen.

- Useimmille tutkituille elintarvikkeille, kuten juustolle, broilerille, kurkulle ja juustokermaperunoille, pakkauksen osuus tuotteen kokonaisympäristövaikutuksista mittatikulla arvioituna on puolesta prosentista kahteen prosenttiin, kertoo MTT:n vanhempi tutkija Juha-Matti Katajajuuri. Hän esitelmöi aiheesta PacTec & FoodTec
-messuilla.

Poikkeuksena ovat juomatuotteet, joiden yksi keskeinen raaka-aine on vesi. Esimerkiksi keskiolut on ääripään esimerkki niistä tuotteista, joissa myös pakkauksen osuus tuotejärjestelmän ympäristövaikutuksista on suhteellisen suuri. Pakkauksen osuus on oluen tuotantoketjun kokonaisvaikutuksista jopa noin 20 %.

Kotitalouksissa menee runsaasti ruokaa hukkaan

Kotitalouksissa syntyvän syötäväksi kelpaavan ruokajätteen määrä on tänä päivänä jopa jonkin verran suurempi kuin ruokapakkauksista syntyvän jätteen määrä. Syötäväksi kelpaavaa ruokaa haaskataan useita prosentteja, enimmillään noin kymmenen prosenttia. Hukkaan menevän ruokaosuuden tuotannon ilmastonmuutos- ja rehevöitymisvaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna elintarvikkeiden pakkausten vaikutuksiin.

Toimivilla pakkauksilla pyritään välttämään kriittisempää jätettä, eli turhaa ruoantuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia. Useimmissa tapauksissa jo pienehkökin tuotehävikin lisääntyminen aiheuttaa enemmän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin mitä pakkausten valmistuksesta aiheutuu.
- Pakkaussuunnittelulla tulisi tähdätä siihen, että pakkaus suojaa tuotetta riittävän pitkään eikä päästä tuotetta missään vaiheessa rikkoutumaan tai pilaantumaan, selittää Katajajuuri.

Mikäli poisheitettyä ruokaa ei vieläpä lajitella oikein ja kompostoida, niin kaatopaikalla syntyy ruokajätteestä lisäksi metaania, joka on yli 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, vanhempi tutkija Juha-Matti Katajajuuri, MTT, puh. 050 3599 772, etunimi.sukunimi@mtt.fiJaa |
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014