Etusivu / Hankkeet / Sienestä on moneksi

Kuva: Marika Laurila.
Sienestä on moneksi – sienten kaupallisen hyödyntämisen tehostaminen ja monipuolistaminen
Kesto 1.8.2012-31.12.2014

Suomen puhtaassa luonnossa kasvavat sienet ovat alihyödynnetty luonnonvara. Luonnonsienten kokonaissadosta vain noin tuhannesosa kerätään vuosittain myyntiin. Poimintatuloista hieman yli viisi prosenttia kohdistuu entisen Oulun läänin alueelle. Potentiaalia sienisadon hyödyntämiseen ja siitä saataviin tuloihin olisi tällä alueella merkittävästi enemmän. 

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia tehostaa ja monipuolistaa sienten hyödyntämistä elinkeinon lähteenä Pohjois-Pohjanmaalla. Kehitettävinä teemoina ovat raaka-aineen saatavuus, sienet osana luontomatkailua sekä uudet innovaatiot sieniraaka-aineen hyödyntämiseksi. Hankkeen hyödynsaajia ovat sieniä ostavat ja jalostavat yritykset, matkailu- ja hyvinvointialan yritykset, niiden asiakkaat, sieniä myyntiin keräävät poimijat sekä luonnontuotealaa kehittävät organisaatiot.  

Hankkeessa laaditaan selvitys sienimarkkinoiden nykytilasta ja poimijatilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla sekä luodaan toimija- ja asiantuntijaverkosto, jonka yhteistyönä tunnistetaan keskeiset kehitysmahdollisuudet ja luodaan toimenpide-ehdotukset raaka-aineen saatavuuden ja sienimatkailun edistämiseksi sekä uusien innovaatioiden eteenpäinviemiseksi. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa.

  Marika Laurila
Sienet elinkeinon lähteenä Pohjois-Pohjanmaalla -raportti
Kuvakooste sienivärjäystyöpajasta
Sienivärjäystyöpaja 1.-3.11.2013
Metsäsienten hyötykäyttö -esitys 21.9.2013
Tuotteistus-päivä 17.4.2013
Seminaari-itupaja 26.3.2013
Tämän sivun lyhytosoite on www.luke.fi/sienesta-on-moneksi
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014