Etusivu / Hankkeet / Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen - PESTICIDE LIFE / Julkaisut
Julkaisut
PesticideLife -hankkeen loppuraportti on valmistunut ja se on luettavissa tästä linkistä.

Kuvat ja videot

Hanke on tuottanut kaksi noin 18 minuutin mittaista opetusvideota IPM:n soveltamisesta viljanviljelyssä: Viljantuotannon IPM - yleiset periaatteet ja Viljantuotannon IPM: kasvintuhoojien tarkkailu, tunnistaminen ja torjunta. Lisäksi videoista on koostettu noin 5 minuutin mittainen tietoisku nimellä: Kestävä, puhdas ja taloudellinen.

PesticideLife- hanke esittäytyy Green Week - ympäristöpolitiikan konferenssissa Brysselissä tehdyssä videossa.Video on katsottavissa EU:n Life-rahoitusohjelman internetsivuilla.

PesticideLife-hankkeen pellonpiennarpäivästä Jallin tilalla 6.7.2010 oli saman illan tv-uutisissa TV1:llä ja Lounais-Suomen uutisissa TV2:lla. Ruotsinkielisenä tapahtumasta oli seuraavana aamuna Radio Vegan Turunmaan uutisissa

Hankkeessa julkaistut kuvat ja videot julkaistaan verkkoalbumissa. Albumissa on yli 60 kansiota joissa on yhteensä noin 2000 kuvaa. Tuoreimmat kuvat ovat kesän 2013 tapahtumista Brysselistä, Seinäjoelta, Inkoosta ja Lepaalta.

Hanketta esiteltiin Helsingissä LIFE Ilmastonmuutosseminaarissa 18.-19.1.2010. Seminaarin videot löytyvät Youtubesta. Sanni Junnilan pitämä esitelmä on englanniksi. Esityksen diat löytyvät täältä.

Heikki Jallin esitys integroidun kasvinsuojelun yleisistä periaatteista NAP-seminaarissa 14.6.2012 löytyy tämän linkin takaa. Esityksen diat löytyvät täältä.

Animaatiot
Hankkeen työpaketin 4 tuotoksina valmistuneet animaatiot havainnollistavat kasvinsuojeluaineiden käyttöä Suomessa. Aineiston selitteet.

Animaatio 1. Kasvinsuojeluaineiden käytön ajallinen vaihtelu Suomessa 2007. Aineistona toimi viljelijöille suunnattu kyselytutkimus, jonka on koonnut Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike). Se kattoi 1,5 % Suomen viljelytiloista ja 1112 viljalohkoa, joista kasvinsuojeluaineita oli käytetty 928 lohkolla (4470 ha, 86 % kaikista lohkoista). Viljat olivat kevätvehnä, rehuohra ja kaura. Taustalla on esitetty tehoisa lämpösumma, sademäärä ja käytön ajallinen vaihtelu kasvukauden aikana (kuukaudet). Kasvinsuojeluaineet on jaettu aineryhmiin.

Animaatio 2. Glyfosaatin, MCPA:n, protiokonatsolin ja α-sypermetriinin käytön ajallinen vaihtelu Suomessa 2007


Omat artikkelit
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen. PesticideLife-hanke jalkauttaa EU:n kasvinsuojelupolitiikkaa käytäntöön. Kasvinsuojelulehti 42:99. Junnila, S. 2009.

PesticideLife vie kohti tarkennettua kasvinsuojelua. Maaseudun Tiede 2/2010, s. 10. Junnila, S. 2010.

Comparison of national action plans and implementation of IPM principles in the Nordic-Baltic countries. NJF Report, 7/3, s. 71. 24th NJF Congress, Book of abstracts. Tiilikkala, K., Laitinen, P., Markkula, I. ja Junnila, S. 2011.

Implementing IPM in cereal production in the Northern zone. NJF Report, 7/3, s. 72. 24th NJF Congress, Book of abstracts. Junnila, S ja Laitinen, P. 2011.

Lehtijutut

Integroitu kasvinsuojelu onnistuu myös viljatilalla. Maaseudun tulevaisuus 18.11.2013, p. 9. Reku, J.
Rikkakasveista kehittymässä kasvinsuojeluaineita kestäviä. Hämeen Sanomat 2.10.2012, p. 6. Kankaansydän, A.
En armé av kvalster i äppleodlarens tjänst. Huvudstadsbladet 3.9.2012, p. 8-9. Skogberg, O.
Tautitorjunta tehtävä ennen oireita. Maaseudun tulevaisuus 20.7.2012, p. 9. Nikkari, S.
Oikaisu: Tautitorjunta vain tarpeen mukaan. Maaseudun tulevaisuus 23.7.2012
Tuomikirvojen vaivat vähäisiä. Ilkka 21.7.2012
Koeruuduilta suoria vinkkejä seuraavan kesän viljelyksille. Maaseudun Tiede 12.3.2012, p.18.
Ilmastonmuutos lisää kasvinsuojelun riskejä. Maaseudun Tulevaisuus 22.02.2010, p.8. Lehtonen, S.
Ilmastonmuutos tuo haasteita kasvinsuojeluun. Kylvösiemen 2/2010, Nordman, R.
Viljelijät etsivät täsmäaseita kasvintuhoojia vastaan. Turun Sanomat 7.7.2010, Palm P.
EU vaatii integroidun kasvinsuojelun lisäämistä. Maaseudun Tulevaisuus 9.7.2010, Lehtonen T.
Kohti kestävää tuholaistorjuntaa. Auranmaan Viikkolehti 9.7.2010, Trogen T.
Ötökät kuriin täsmähoidolla. Pohjankyrö 9.8.2010, Thors S.
PesticideLife-hankkeen tavoite tarveperusteinen kasvinsuojelu. Suomalainen Maaseutu 18.8.2010, Latvala M.

Nettiartikkelit
 6.7.2010 Uutta puhtia tuhoojien torjuntaan.
 7.7.2010 Bönderna vill inte minska på användandet av bekämpningsmedel.
 3.8.2010 Uusia tuhoojatorjunnan menetelmiä testataan.
18.07.2012 Kasvitaudeille herkulliset olosuhteet
28.7.2012 Vuoroviljely lisääntyy viljapelloilla

PesticideLife julkaisut
Hankkeessa tuotetuista julkaisuista laaditun listan löydät tästä linkistä. Listalla on mm. lehdissä ja internetissä julkaistuja artikkeleita, seminaarijulkaisuja sekä hankkeen MTT:n raportti-sarjassa julkaisemia teoksia. 

Tuotokset

After Life Communication Plan

Hanke on julkaissut suunnitelman siitä, miten hankkeen tuloksia tullaan jatkossa esittämään ja kuinka hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen. Suunnitelma on laadittu sekä Suomeksi että Englanniksi.

Layman's Report

Hankeesta ja sen tuloksista on laadittu tiivis ja kansantajuinen, ns. "Layman's Report". Raportti tiivistää kahdeksaan sivuun nelivuotisen hankkeen taustat, tavoitteet, menetelmät, tulokset ja tulevaisuuden. Raportin voit ladata seuraavista linkeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Politiikkakatsaus

Puitedirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden pitää tehdä kansallinen toimintasuunnitelma torjunta-aineiden kestävästä käytöstä vuoteen 2013 mennessä. Sen laatimisessa pitää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö. Toimintasuunnitelmat velvoittavat viljelijöitä integroidun torjunnan yleisten periaatteiden soveltamiseen vuoden 2014 alusta alkaen. Politiikkakatsauksen ensimmäinen painos julkaistiin 31.5.2010 kommentoitavaksi ja lopullinen versio julkaistiin 15.3.2011 MTT:n julkaisusarjassa sekä sähköisenä, että painettuna. Katsauksessa on tarkasteltu toimintasuunnitelmiin vaikuttavaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä. 
MTT Raportti 20: Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä.

Politiikkakatsauksesta julkaistiin syksyn 2013 tilannetta vastaava päivitetty versio 30.9.2013. Päivitys julkaistiin sähköisenä MTT:n julkaisusarjassa. MTT Raportti 20: Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä - päivitetty 30.9.2013.

Kynnysarvot
Torjuntakynnysarvot ovat oleellinen osa integroitua kasvinsuojelua. Tuhoeläinten, kasvitautien ja rikkakasvien torjuntakynnysarvoista on tehty katsaus, jonka löydät alla olevasta linkistä. Katsaus kynnysarvoihin.

Päivitetty versio kynnysarvoista ja kesän 2011 kasvinsuojelutarpeista Kynnysarvot ja kasvinsuojelutarpeet 2011.

Päivitetty versio kynnysarvoista ja kesän 2012 kasvinsuojelutarpeista Kynnysarvot ja kasvinsuojelutarpeet 2012

Kesien 2010 -2012 arvioinnit
Kesinä 2010 - 2012 tehdyt IPM demonstraatiot arvioitiin yhdessä hankkeen kasvitauti-, tuhohyönteis- ja rikkakasviasiantuntijoiden kanssa. Samalla tehtiin tilakohtaiset arvioinnit toimenpiteiden onnistumisesta. Jokaisen kesän arviointi käytiin aina seuraavan vuoden alussa läpi yhdessä viljelijöiden kanssa.

Vuoden 2010 arviointi
Vuoden 2011 arviointi 
Vuoden 2012 arviointi

Posterit
PesticideLife-hanketta on esitelty pellonpiennarpäivillä ja muissa tapahtumissa posterein.
Kesän 2010 posteri
Posteri peltopäivillä 2011
Posteri muissa tapahtumissa 2011
Posteri peltopäivillä 2012 Myös ruotsiksi ja englanniksi. Työpaketin 4 posteri Västankvarnin peltopäivillä 2013

Posteri Green Week konferenssissa 2013 (englanniksi). Työpaketin 4 posteri Green Week konferenssissa 2013 (englanniksi)

Posterit kasvinsuojeluaineresistenssin ehkäisystä:

Fungisidiresistenssi

Herbisidiresistenssi

Insektisidiresistenssi

Raportit

Integroidun kasvinsuojelun onnistuminen viljatiloilla 2010 - 2012

IPM ja riskienhallinta

Viljojen kasvinsuojelu PesticideLife -hankkeen demonstraatiotiloilla 2010 - 2012

The Management of Fungicide Resistance in Cereals in Finland

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla - tuloksia PesticideLife -hankkeesta

Työpaketti 4 (COMPLY) tuotokset
Raportti: How to measure the environmental risks from uses of plant protection products for achieving the IPM requirements and risk communication (englanniksi)
Västankvarn fältdag - peltopäivä 2013 posteri: Miten kasvinsuojeluaineiden käytön ympäristöriskejä voidaan mitata?
Artikkelit: Räsänen et al. 2013.Miten kasvinsuojeluaineiden ympäristövaikutuksia ja -riskejä tutkitaan? Kasvinsuojelulehti 2/3013.
Futures for Food -seminaarin posteri: Potential ecotoxicity impact assessment
Lisäksi työpaketti 4 on ollut esillä pellonpiennartapahtumissa ja viljelijäpäivillä 2012 ja 2013

Lehdistötiedotteet ja -kutsut

13.11.2013 Integroitu kasvinsuojelu vähentää viljelyn ympäristöhaittoja - tuottavuus säilyy
10.7.2012 Miten kävi tuomikirvoille? Säilyykö viljojen terveys? (Ylistaron kutsu täällä samalla otsikolla)

Tilaisuuksien materiaalit

13.11.2013 PesticideLife loppuseminaari Tietotalossa, Jokioisilla. "Integroitu kasvinsuojelu viljanviljelyssä". Loppuseminaarin Power-point esitykset sekä seminaarin loppukeskustelu on koottu yhteen ja julkaistaan pdf-muodossa verkkosivuilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Seminaarimonisteet löytyvät seuraavista linkeistä: suomenkielinen, englanninkielinen ja ruotsinkielinen.

11.7.2013 Valtakunnallinen kasvinviljelypäivä - Inkoon peltopäivä Västankvarnin koetila. Hankkeen posteri: Miten kasvinsuojeluaineiden käytön ympäristöriskejä voidaan mitata?

4.-7.6.2013 Green Week -ympäristöpolitiikan konferenssi Brysselissä, Belgiassa. Teemana ilmansuojelu. Hankkeen posterit: The effect of plant protection products (PPP) on air quality in agriculture. ja Potential ecotoxicity impact assessment.

7 - 8.11.2012 NJF Seminaari 458: Integrated Pest Management (IPM) - National Action Plans in Nordic-Baltic countries, Tallinna
Posteri: Communication and information exchange of integrated pest management (IPM). Alanko, A-M., Junnila, S.,  Markkula, I., Tiilikkala, K., Räsänen, K., Huusela-Veistola, E.
Seminaarin abstraktikirja, josta löytyy kaikkien postereiden ja esitelmien abstraktit englanniksi.
Seminaarien esitelmät, power point -kalvot ladattavissa englanniksi.

6.11.2012 Kasvinsuojeluseuran Syyspuinti, Hämeenlinna

25.9.2012 Kasvinsuojeluteollisuus ry:n Retki, MTT Vakola
Sanni Junnila ja Aino-Maija Mustalahti: PesticideLife - IPM testausta viljoilla

17 - 18.7.2012 Pellonpiennarpäivät Jokioisilla ja Ylistarossa
Sanni Junnila: Mitä ja miksi IPM?
Aino-Maija Mustalahti: Tuomikirvatilanne kesällä 2012
Heikki Jalli: Rikkakasvit

22. - 25.5.2012 esitelmät ja posterit Green week konferenssissa, Brysselissä
Posteri: Cleaner Water by Integrated Pest Management (IPM)
Posteri: Plant Protection Product (PPP) Runoff Risks to Water Bodies - Modelling and Mapping
Esitys: Implementing IPM in Cereal Production in the Northern Zone

10. - 11.1.2012 Maataloustieteen päivät 2012 Marja Jalli: Viljelykierron vaikutus vehnän kasvintuhoojien esiintymiseen

1.11.2011 Kasvinsuojeluseuran Syyspuinti ja PesticideLife-hankkeen väliseminaari Ilmajoella
Väliseminaarin moniste

14.-16.6.2011 Esitelmät NJF kongressissa Ultunassa
Dr. Kari Tiilikkala: Comparison of National Action Plans and Implementation of IPM Principles in the Nordic-Baltic Countries
Sanni Junnila: Implementing IPM in cereal production in the Northern Zone

14.6.2011 Puheenvuorot IPM työpajassa NJF:n kongressissa
Dr. Irene Vänninen: IPM Implementation as a Mutual Learning Process
Prof. Dr. Sirpa Kurppa: Environmental impact assessment of pesticides by LCA approach

Kasvinsuojelukoulutuksissa Kymenlaaksossa tehtiin viljelijäkysely integroidun tuhoojatorjunnan käytöstä tiloilla.
20.1.2011 Kymenlaakson IPM-tilannekatsaus 20.1.2011
7.12.2010 Kymenlaakson IPM-tilannekatsaus 7.12.2010

1.11.2010 Kasvinsuojelun Syyspuinti
Syyspuinti 1.11.2010

6.7.2010 Pellonpiennarpäivä Koskella Tl
Tuhoojaseurannat Jallin tilalla
Rikkahavainnot Jalli 2010
Hankkeen esittely pellonpiennarpäivässä

 

DTR riskiennuste 5.7.2010 hiladataan perustuva
Ruskolaikku riskiennuste 5.7.2010 hiladataan perustuva
Muuta materiaalia

1.11.2012 Syksyllä viljelijöille lähetetyn sähköpostikyselyn yhteenveto


Aloitussivulle
Publications in English
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014