Etusivu / Hankkeet / Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen - PESTICIDE LIFE / Ajankohtaista
Kuva: Pauliina Laitinen, MTT
kesäkuun alussa pellot vihertävät Pohjanmaan lakeuksilla.
Aloitussivulle
Ajankohtaista
PesticideLife -hankkeen loppuraportti on julkaistu ja on luettavissa tämän linkin kautta.
PesticideLife -hanke on esillä seuraavissa vuonna 2014  järjestettävissä tapahtumissa ja seminaareissa:

Tammikuussa:
8.-9.1.2014 Maataloustieteenpäivät Viikissä, Helsingissä. Lisätietoja: Suomen maataloustieteellinen seura.
21.1.2014 Kasvinsuojelupäivä Jokioisilla. Katso lisätietoja seuraavasta linkistä: Kasvinsuojelupäivä 2014
30.1.2014 VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinnassa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä linkistä.
29.1.2014 Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen loppuseminaari Mikkelissä. Linkki ohjelmaan tässä.

Helmikuussa:
12.2.2014 Integroitu kasvinsuojelu – Mitä se tarkoittaa hämäläisellä viljatilalla? Hollola. Koulutustilaisuus on maksullinen. Lisätietoja tästä linkistä.
PesticideLife -hanke on päättynyt

Nelivuotinen PesticideLife-hanke päättyi 31.12.2013. Lämmin kiitos kaikille hankkeen toteutukseen osallistuneille ja hankkeen tapahtumissa vierailleille! Kiitokset myös yhteistyökumppaneillemme, sekä niille tahoille, joiden järjestämissä tapahtumissa PesticideLife on saanut vierailla! Vaikka hanke päättyy, PesticideLifen internetsivuilla on runsaasti ajankohtaista materiaalia, kuten ohjeita, opetusvideoita sekä raportteja koskien integroitua kasvinsuojelua viljanviljelyssä! Tervetuloa tutustumaan!  
After Life Communication Plan
Hanke on julkaissut suunnitelman siitä, miten hankkeen tuloksia tullaan jatkossa esittämään ja kuinka hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen. Suunnitelma on laadittu sekä Suomeksi että Englanniksi.
Layman's report
Hanke on julkaissut kansantajuisen, 8 sivun mittaisen tiivistelmäraportin hankkeen taustoista, tavoitteista, menetelmistä ja tuloksista. Tämä ns. Layman's report on laadittu kolmella kielellä ja raportit pääsee lukemaan seuraavista linkeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013
Hankkeen loppuseminaari pidettiin keskiviikkona 13.11. Jokioisilla, Tietotalossa (Humppilantie 9 A, 31600 Jokioinen). Kiitos kaikille osallistujille!!  Seminaaripäivän ohjelma ja esitykset löytyvät hankkeen kotisivuilta kohdasta Tapahtumat - Seminaarit - Loppuseminaari. Seminaariesityksistä ja loppukeskustelusta tehdyt pdf-koosteet löydät kolmella kielellä seuraavista linkeistä: suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Uusi hanke-esite
Hanke on julkaissut uuden, hankkeen tuloksia esittelevän, hanke-esitteen. Esite on laadittu sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Esitteen voit ladata seuraavista linkeistä:
Integroitu kasvinsuojelu viljanviljelyssä
Integrerat växtskydd i spannmålsodlingen
Integrated plant protection in cereal production
MTT:n Raportti -sarjassa on julkaistu päivitetty katsaus kasvinsuojeluaiden kestävää käyttöä koskevasta politiikasta ja lainsäädännön tilasta syksyllä 2013. Katsausta pääset lukemaan tästä linkistä.
Videot IPM:stä viljantuotannossa
PesticideLife -hanke on tuottanut kaksi n. 18 minuutin mittaista opetusvideota IPM:n soveltamisesta viljanviljelyssä. Näistä linkeistä pääset katsomaan videon IPM:n perusteista viljanviljelyssä, sekä videon kasvintuhoojien tarkkailusta, tunnistamisesta ja torjunnasta. Lisäksi IPM -periaatteista viljanviljelyssä on laadittu 5 minuutin mittainen tietoiskuvideo. IPM tietoa tiivistetysti pääset katsomaan tästä linkistä.
Uusia raportteja on jälleen julkaistu PesticideLife-hankkeessa. Aiemmin omina raportteinaan hankkeen nettisivuilla julkaistut demonstraatioiden tulokset ja tulosten tarkastelu on nyt koottu yhdeksi raportiksi ja julkaistu MTT:n Raportti-sarjassa. MTT:n Raportti no. 108: Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla - tuloksia PesticideLife -hankkeesta

Kesällä 2013 on ilmestynyt yhteensä 4 uutta PesticideLife -hankkeen raporttia MTT:n Raportti sarjassa! Tästä linkistä löytyy pikasilmäys raportteihin sekä linkit julkaisuihin.
PesticideLife -projekti ja MTT:n kasvinsuojelun asiantuntijat kiittävät kaikkia Västankvarnin peltopäivillä Inkoossa 11.7. osastollamme vierailleita! Valokuvia tapahtumasta löytyy nyt hankkeen web-albumista. Linkki albumiin löytyy hankkeen internetsivujen aloitussivulta sivun oikeanpuoleisesta palkista.  
PesticideLife- hanke oli esillä Farmari -maatalousnäyttelyssä Seinäjoella 3.-6.7.2013. Kiitos kaikille osastollamme vierailleille! 
Kasvinsuojeluaineresistenssiä ja sen ehkäisyä käsittelevät julisteet on julkaistu hankkeen nettisivuilla. Vaikkapa kasvinsuojeluainekaapin seinälle ripustettavaksi sopivat A4 kokoiset julisteet voit ladata tästä: Fungisidiresistenssi, Herbisidiresistenssi ja Insektisidiresistenssi
Uusia raportteja julkaistu hankkeessa
Fungisidien eli kasvitautiaineiden resistenssin hallintaa Suomen olosuhteissa käsittelevä raportti on julkaistu MTT:n Raportti-sarjassa. The management of fungicide resistance in cereals in Finland -raportti  on päivitetty versio aiemmin kesällä PesticideLife-hankkeen nettisivuilla julkaistusta saman nimisestä raportista. Raportti on englanninkielinen (suomenkielinen tiivistelmä).

Raportti integroidun kasvinsuojelun mahdollisuuksista ympäristöriskien vähentämisessä on julkaistu MTT:n Raportti -sarjassa. Raportti on englanninkielinen.
PesticideLife mukana Green week konferenssissa Brysselissä
PesticideLife -hankkeesta Irmeli Markkula ja Taina Mäkinen ovat esittelemässä hanketta Green week konferenssissa Brysselissä 4.-7.6.3013. Green week on yksi Euroopan suurimmista vuotuisista konferensseista, jossa käsitellään ympäristöpolitiikkaa. Tämän vuoden teemana on ilmanlaatu.
Hankkeen projektitutkija vaihtuu
Nykyinen projektitutkija Aino-Maija Alanko siirtyy ylitarkastajaksi Eviralle. Uusi projektitutkija on valittu ja MMM Taina Mäkinen aloittaa hankkeessa 15.4.2013 alkaen.
Hankkeen tulokset on julkaistu
Kasvukausien 2010 - 2012 demonstraatioiden tulokset on nyt analysoitu ja julkaistu. Vuodet olivat hyvin erilaisia ja säätekijöillä oli suuri vaikutus kasvintuhoojien esiintymiseen sekä tehtyjen käsittelyjen onnistumiseen. Satotasot demonstraatiolohkoilla olivat koko Suomen keskiarvoja korkeammat, mutta alueittainen ja vuosittainen vaihtelu oli suurita. Kuitenkin kehitettävää edelleen riittää, että IPM periaatteet saadaan vietyä käytäntöön.
Uusia raportteja julkaistu
PesticideLife -hankkeessa on tuotettu syksyn 2012 aikana kaksi integroitua kasvinsuojelua koskevaa raporttia. Toinen raportti käsittelee IPM:n taustaa ja avaa yleisiä periaatteita, joita kaikessa ammattimaisessa viljelyssä tulee soveltaa vuodesta 2014 alkaen. Raportti on yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa tuotettu neuvonnallinen julkaisu. Toinen raportti käsittelee hankkeessa vuosina 2010 - 2012 tehtyjen demonstraatioiden onnistumista, jota arvioitiin teknisen henkilökunnan, viljelijöiden ja hankkeen asiantuntijoiden näkökulmassa. Raportissa avattiin tarkemmin demonstraatioiden käytännön toteutus. Myös yhteenveto kesän 2012 demonstraatioista on julkaistu. Varsinaiset tulokset julkaistaan maaliskuussa 2013. 31.12.2012
Kasvinsuojeluaineiden ryhmittelystä
Syksyn tapahtumissa viljelijöiltä tuli palautetta, että kasvinsuojeluaineiden ryhmittelystä resistenssiriskin vähentämiseksi olisi hyvä saada lisätietoa. Eri ryhmiin kuuluvia kasvinsuojeluaineita tulee vaihdella ja samaa ainetta ei saisi käyttää useasti kasvukauden aikana. Lisätietoa löytyy piakkoin julkaistavasta raportista ja aineryhmätaulukot löytyvät herbisidien, fungisidien ja insektisidien osalta löytyvät täältä.
Hankkeen loppuseminaari
Kansainvälinen osuus hankkeen loppuseminaarista järjestettiin 7 - 8.11. Tallinnassa NJF seminaarin yhteydessä. Teemana oli integroitu kasvinsuojelu ja paikalla oli laaja joukko IPM asiantuntijoita 13 eri maasta. Tilaisuuden materiaalit löytyvät julkaisut -osiosta englanniksi. Kansallinen osa loppuseminaarista tullaan järjestämään marraskuussa 2013.
Syksyn tapahtumia

Syksyn hankalat sääolot ovat viivästyttäneet puinteja ja kaikkia lohkoja ei ole pystytty puimaan ollenkaan. Kesän 2012 tuloksia tallennetaan parhaillaan ja yhteenvedot kaikkien kolmen kesän tuloksista julkaistaan keväällä 2013. Vuoden loppuun mennessä julkaistaan integroitua kasvinsuojelua taustoittava raportti sekä arvio demonstraatioiden onnistumisesta.

Raporttien kirjoittamisen ohella vuoden loppuun mahtuu lukuisia tapahtumia eri puolella Suomea sekä Tallinnassa. Yhteistyökumppanimme Kasvinsuojeluseura järjestää Syyspuinnin 6.11. Hämeenlinnassa, jossa hankekin on esillä. Suoraan Syyspuinnista hankkeen toimijat lähtevät Tallinnaan NJF seminaariin esittelemään tiedonvaihtoa hankkeessa. Kirjoitamme matkasta pienen raportin, jonka julkaisemme täällä sivuilla. Teho+ -hanke kutsui meidät seminaariinsa Loimaalle kertomaan IPM:stä. Pro Agria Etelä-Karjala järjestää Lappeenrannassa kasvinsuojelupäivän, jossa hanke on myös mukana. Tämän jälkeen matka jatkuu Jyväskylään, jossa on kansallinen IPM -konferenssi.

Viljelijöille on tehty pienimuotoinen sähköpostikysely ja sen yhteenveto julkaistaan piakkoin julkaisut- osiossa.
Tapahtumia kesällä 2012
Kesän 2012 pellonpiennarpäivät tullaan järjestämään Jokioisilla tiistaina 17.7. ja keskiviikkona 18.7.Etelä-Pohjanmaalla, Ylistarossa. Uudenmaan alueen pellonpiennarpäivät olivat 10.7. Stor sarvlaksin kartanolla sekä 11.7. Västankvarnin koetilalla Inkoossa. Jokioisten ja Etelä-Pohjanmaan alueiden tapahtumien ohjelma on nyt tarkentunut ja lisätietoa löytyy tapahtumat -osiosta. PesticideLife on esillä myös muissa maatalousalan tapahtumissa, kuten Okrassa 4 - 7.7.2012, Hauhon viljelyohjelmapäivillä ja RaisoAgron Elonkierroksessa. Hankkeemme on esillä MTT:n ständillä Lepaan Puutarhanäyttelyssä 16 - 18.7.2012 . Kuvia tapahtumista tulee Picasa verkkoalbumiimme ja kuulumisia voi lukea hankkemme Facebook -sivulta sekä blogistamme. 11.7.2012

MTT:n ja Turun yliopiston tutkimus glyfosaatin riskeistä pohjoisissa oloissa
Glyfosaattia on käytetty paljon etenkin suorakylvössä. Sitä on pidetty harmittomana elämille ja hajoavan nopeasti maaperässä.Uudet tutkimustulokset kuitenkin puhuvat tätä vastaan, koska se saattaa säilya ja liikkua maaperässä ja glyfosaatilla voi olla haitallisia vaikutuksia muihinkin kuin kohde-eliöihin.Tämä korostuu etenkin pohjoisissa oloissa, koska talvet ovat pitkiä ja ne eivät ole biologisesti aktiivisia ja kasvukaudet ovat lyhyitä. Koko tutkimus on julkaistu on-line versiona englanniksi. Sen ovat kirjoittaneet Turun yliopistosta Marjo Helander ja Irma Saloniemi sekä MTT:sta Kari Saikkonen.
Keskustelutilaisuus Tukesilla 
Tukes järjestää keskustelutilaisuuden kestävästä kasvinsuojelusta Pasilassa 14.6. klo 9.00-12.30. Paneelikeskustelua on mukana alustamassa PesticideLife -hankkeen edustajista Kari Tiilikkala, Heikki Jalli ja demonstraatioviljelijämme Kari Vaismaa. Osallistu ja vaikuta koulutusjärjestelmän ja levitysvälineiden testausjärjestelmän tekemiseen! Ilmoittautumiset pyydetään 11.6.mennessä. Lisätietoja ja ohjelma tästä linkistä. 7.6.2012.
PesticideLife mukana Green week konferenssissa Brysselissä
PesticideLife -hankkeesta Irmeli Markkula, Aino-Maija Mustalahti ja Kati Räsänen olivat esittelemässä hanketta Green week konferenssissa 22.5. - 25.5. Hanke valittiin EU:n Life+ projektien alueelle viiden muun Life-projektin lisäksi. Green week on yksi Euroopan suurimmista vuotuisista konferensseista, jossa käsitellään ympäristöpolitiikkaa. Standillamme vieraili suomalaisiakin, mm. MTK:n johtaja Juha Marttila. PesticideLife blogissa on tarkempi kertomus matkasta kuvineen. Kohdassa julkaisut on nähtävillä konferensissa esillä olleet materiaalit. 7.6.2012
Pensastumisvaiheen kasvitautien torjuntakynnyksiä päätettiin nostaa
Aikaisemmin keväällä 2012 torjuntakynnyksiä päätettiin madaltaa. Nyt uusien ohjeiden mukaan pensastumisvaiheen torjuntakynnystä päätettiin kuitenkin nostaa ja havainnointitapaa muuttaa vuoteen 2011 verrattaessa. Pensastumisvaiheessa tarkkaillaan lehiten sijaan kasviyksilöitä, mikä nopeuttaa havainnointia. Torjuntakynnyksen nostamisella halutaan kannustaa fungisidien jaetun käsittelyn sijaan myöhempään kertakäsittelyyn.
Päivityksiä hankkeen sivuilla
Kesän 2012 kynnysarvot on päivitetty. Kynnysarvot ovat samankaltaisia kuin edellisinä vuosina, mutta kasvitautien osalta viljojen pensomis- ja lippulehtivaiheen torjuntakynnystä madallettiin, erityisesti kesän 2011 tuloksiin perustuen.

Uusi laki kasvinsuojeluaineista
Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön puitedirektiivin toimeenpano on edennyt Suomessa jo lainsäädäntöön. Uusi laki kasvinsuojeluaineista julkaistiin joulukuussa 2011, ja se astui voimaan tammikuun alusta 2012. (20.2.2012)

Projektin henkilöstössä muutoksia
MMM Aino-Maija Mustalahti aloitti helmikuun puolivälissä Pauliina Laitisen tehtävien hoitamisen hankkeessa. Pauliina siirtyi Tukesiin koordinoimaan kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallista toimintaohjelmaa. FL Kati Räsänen aloittaa huhtikuussa viljaketjun elinkaariarvioinnin (LCA) parissa. Hänen tavoitteenaan on lisätä elinkaarianalyysiin kasvinsuojeluaineiden vaikutus ympäristössä. 20.2.2012.

Kesän tapahtumien materiaaleja
Pellonpiennarpäivien materiaalit ovat luettavissa Julkaisut -osiossa. Tapahtumien myötä IPM on ollut uutisissakin heinäkuun loppupuolella useaan otteeseen. Hanke ja IPM on elokuun aikana esillä vielä Raision järjestämässä Elonkierros -tapahtumassa ja Lepaan puutarhanäyttelyssä MTT:n ständin yhteydessä.
2.8.2012

Kesän 2011 arviointi tehty, ja raportti EU:lle valmistumassa
Hankkeen IPM-toimenpiteet kesällä 2011 on nyt arvioitu. Uusi arviointi löytyy julkaisuista. Parhaillaan ollaan tekemässä myös EU:lle raporttia hankkeen edistymisestä. Raportti valmistuu vuoden 2011 aikana. 22.12.2011.

Tule mukaan testaamaan integroitua kasvinsuojelua!
Integroidussa kasvinsuojelussa kasvintuhoojia torjutaan ennaltaehkäisevien ja mekaanisten menetelmien avulla. Kemiallinen torjunta on vaihtoehto, jota käytetään, jos muilla menetelmillä ei saada riittävän hyvää tulosta. Tuhoojien tarkkailu on osa integroitua kasvinsuojelua, ja kemiallinen torjunta tehdään vain havaitun tarpeen mukaan.
Testauksissa räätälöidään tilakohtaiset IPM-toimenpiteet yhdessä viljelijän ja hankkeen kasvinsuojeluosaajien kanssa. Viljelijä testaa IPM:ää oman, valmiin tietotaitonsa avulla ja kokeilee tarvittaessa uutta omien ja tilan valmiuksien mukaan. Kasvinsuojelupäivien jälkeen (tammikuussa 2012) kokoonnumme yhdessä suunnittelemaan toimenpiteitä päivän ajan. Kasvinsuojelua voi aina kehittää, ja PesticideLife-hankkeen IPM-testauksien tarkoituksena on olla siinä kehityksessä viljelijän tukena.
Tervetuloa mukaan hankkeeseen! Ota yhteyttä Sanni Junnilaan tai Pauliina Laitiseen, yhteystiedot löytyvät Toimijat-sivulta!
(8.11.2011).

Väliseminaarin esitelmät
Väliseminaarissa pidettiin useita mielenkiintoisia esitelmiä integroidusta kasvinsuojelusta. Sekä käytäntö että lainsäädäntö tulivat kuulijoille tutuiksi esitelmien kuluessa. Esitelmät löytyvät nettisivuilta Väliseminaari-osiosta ja tilaisuudessa jaettu moniste löytyy Julkaisuista. 2.11.2011.

Kansallisen toimintasuunnitelman työryhmämuistio julkaistu
Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut työryhmämuistion "Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma" maaliskuussa 2011. Muistiovaiheesta työ etenee kansalliseksi toimintasuunnitelmaksi (NAP) vuoden 2012 loppuun mennessä. 16.9.2011.

Väliseminaari Ilmajoella 1.11.2011
PesticideLife-hankkeen väliseminaari on osa perinteistä Kasvinsuojeluseuran Syyspuintia, joka järjestetään Ilmajoella 1.11.2011. Päivän ohjelman löydät hankkeen Seminaarit-sivuilta ja Kasvinsuojeluseuran nettisivuilta. Uusi esite toimii kutsuna tapahtumaan. Tervetuloa mukaan!

Muutoksia projektipartnereissa
Laki Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (2010/1261) muutti PesticideLife-hankkeen projektikumppanin Suomen Ympäristökeskuksesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi. Hanketyöntekijä Sari Autio muutti myös Sykestä Tukesiin. Kumppanin vaihdos vaati sopimusmuutoksen, jonka Euroopan Komission Life+ yksikkö on allekirjoituksellaan hyväksynyt. Lisätietoja muutoksesta löydät Tukesin sivuilta. 21.6.2011.

Uusia kuvia kuva-albumissa
PesticideLife-hankkeen uusimmista tapahtumista on kuvia hankkeen kuva-albumissa. Hankkeen tutkijat olivat NJF:n kongressissa Ultunassa Uppsalan yliopistolla 14.-16.6.2011. Torstaina 16.6. osa väestä oli esittelemässä hanketta Loimaan suorakylvö- ja valkuaiskasvipäivässä. 21.6.2011.

Pellonpiennarpäivät kesällä 2011
Kesän 2011 ohjelma on tarkentumassa. Hanke järjestää jälleen jokaisella alueella pellonpiennarpäivän (Uusimaa, Jokioisten alue, Etelä-Pohjanmaa). Lisäksi hanketta esitellään muissa maatalousalan tapahtumissa. Uusimmat tiedot tapahtumista löydät sivuilta Pellonpiennarpäivät ja Seminaarit. 19.5.2011.

Politiikkakatsaus MTT Raportti -sarjassa
Hankkeessa jo aiemmin kommenttikierrokselle julkaistu politiikkakatsaus on julkaistu nyt MTT Raportti -sarjassa. Uusi katsaus löytyy hankkeen julkaisuista tai suoraan täältä. 15.3.2011.

Kasvinsuojelukoulutusten IPM tilannekysely
Hankkeen tutkija Pauliina Laitinen piti ProAgria Kymenlaakson järjestämissä kasvinsuojelukoulutuksissa esitelmän integroidusta kasvinsuojelusta. Samassa tilaisuudesssa viljelijöiltä kysyttiin heidän viljelykäytäntöjään IPM-tilannekyselyllä. Kyselyn tulokset ovat hankkeen julkaisuissa. 18.2.2011

PesticideLife kasvinsuojelupäivässä Jokioisilla
Sanni Junnila kertoi PesticideLife-hankkeesta Kasvinsuojeluseuran järjestämässä Kasvinsuojelupäivässä Jokioisilla 18.1.2011. Lisätietoja tapahtumasta KSS:n kotisivuilta. 19.1.2011.

Ensimmäinen IPM-toimien arviointi
Kesän 2010 aikana PesticideLife-hankkeen tiloilla tehtiin monenlaisia IPM-toimenpiteitä. Hankkeen tuhohyönteis-, kasvitauti- ja rikkakasviasiantuntijat arvioivat ensimmäisen kesän IPM-toimenpiteitä arvointiraportissa, joka löytyy julkaisuista. 31.12.2010.

PesticideLife Kasvinsuojelun syyspuinnissa 1.11.2010
Marraskuun 1. päivä järjestettiin jälleen perinteinen Kasvinsuojelun syyspuinti HAMK Mustialassa Tammelassa. PesticideLife-hankkeen kesän tuloksia tilaisuudessa esitteli Pauliina Laitinen. Esitys löytyy hankkeen julkaisuista. Lisätietoja tapahtumasta löydät Kasvinsuojeluseuran sivuilta. 2.11.2010.

PesticideLife mukana ENDURE-hankkeen loppuseminaarissa
PesticideLife-hankkeesta Kari Tiilikkala ja Pauliina Laitinen osallistuivat ENDURE-hankkeen loppuseminaariin 24.-25.11.2010. Tilaisuudessa esiteltiin monipuolisesti integroitua kasvinsuojelua ja kansallisia toimintasuunnitelmia eri maista. 30.11.2010.

Aloitusraportti komissiolle valmistumassa
Life+ -hankkeiden edistymistä raportoidaan komissiolle säännöllisesti. PesticideLife-hankkeen ensimmäinen raportti lähtee Brysseliin elokuun lopussa. Syksyllä toimintamme tiivistyy IPM-demonstraatioiden tulosten tarkasteluun, arviointiin ja esittämiseen eri tilaisuuksissa. 24.8.2010.

Pellonpiennarpäivä Isossakyrössä
Seuraavaa pellonpiennarpäivää vietetään Kari Vaismaan tilalla Isossakyrössä 3.8.2010 alkaen kello 18.00. Tilalla tutustutaan mm. monipuoliseen viljelykiertoon ja tuhoojaruiskutusten tehoihin käsitellyillä ruuduilla verrattuna käsittelemättömiin ruutuihin.

Pellonpiennarpäivä Koskella Tl
Tiistaina 6.7.2010 kello 13.00 järjestetään Jallin tilalla Koskella Tl pellonpiennarpäivä, jossa esitellään PesticideLife-hanketta. Kahvitarjoilu. Lisätietoa Tapahtumat-sivuilta. Ilmoitus jätetty 22.6.2010.

Pelto Tuottamaan -päivä
PesticideLife-hankkeesta Irmeli Markkula, Marja Jalli ja Pauliina Laitinen olivat mukana Pelto Tuottamaan -päivässä Tuorlassa 1.7.2010. Lisätietoja. 29.6.2010.

PesticideLife esillä Västankvarnissa
Tiistaina 22.6.2010 kello 13.00 järjestettiin Västankvarnissa Inkoossa pellonpiennarpäivä, jossa esiteltiin myös PesticideLife-hanketta. 18.6.2010.

PesticideLifen Facebook-sivut ja Picasa-verkkoalbumi avattu
Hankkeelle avattiin Facebook-sivusto, jota käytetään verkottumisessa, tilaisuuksien viestinnässä ja tuotoksien kommentointikanavana. Sivujen kautta voi antaa myös palautetta. Verkkoalbumissa on esillä hankkeen aikana otettuja kuvia ja jatkossa myös videomateriaalia. Nyt siellä on kuvia vierailusta Pohjanmaan yhteistyötiloille. Kuvat on linkitetty paikkatietoon Google Earthin avulla. 11.6.2010.

Kansallisen toimintasuunnitelman politiikkakatsaus
PesticideLife-projektissa on tuotettu politiikkakatsaus kansallisesta toimintasuunnitelmasta torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi. Katsaus on luonnos ja vapaasti kommentoitavissa. Kommentit voi toimittaa hankevastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät täältä. Kommentteja voit antaa myös hankkeen Facebook-sivuilla. Politiikkakatsaus on hankkeen julkaisuissa. 28.5.2010.

Testissä kasvitautiennustemallit
Hankkeemme tilat testaavat kasvitautiennustemalleja. Mallit ennustavat ruskolaikun, DTR-laikun ja verkkolaikun esiintymistä kevätvehnällä ja ohralla. Ennusteen säätiedot perustuvat paikalla mitattavaan sääaineistoon tai Ilmatieteen laitoksen mallintamaan paikallissääaineistoon. Tiloille vietävät sääasemat (A-lab Oy) ovat osa EnviSense-hankkeen sääasemaverkostoa. Lisäksi malliin tarvitaan lohkon viljelytietoja, kuten muokkausmenetelmä ja lajike. Kun tautiriski kasvaa riittävän suureksi, ohjelma lähettää viljelijälle tekstiviestin. Tavoitteena on ennuste- ja varoitusjärjestelmä, joka tukee viljelijää torjunnan tarpeellisuudesta ja ajankohdasta. Mallin ovat kehittäneet NSL ja MTT Kasvintuotannon tutkimus yhdessä Bitcomp Oy:n kanssa. PesticideLife-tilojen lisäksi mallia testataan TilaTesti-hankkeen kahdeksalla koulutilalla ja NSL:n sopimusneuvontatiloilla. 12.5.2010.

Katsaus torjuntakynnysarvoihin
Torjuntakynnysarvot ovat oleellinen osa integroitua kasvinsuojelua. Tuhoeläinten, kasvitautien ja rikkakasvien torjuntakynnysarvoista on tehty katsaus, jonka löydät julkaisuista. 30.4.2010.

PesticideLife mukana Vilja2010-tapahtumassa
PesticideLife-hanke on mukana Vilja2010-tapahtumassa MTT:n osastolla Kotkaniemessä 17.6.2010. Lisätietoja tapahtumasta löydät Farmitista. 21.4.2010.

Aloitusseminaarin esitykset netissä
Aloitusseminaarin esitykset ja tutkija Marja Jallin pitämä Taudinaiheuttajat muuntuvat -puhe löytyvät täältä. Esitykset ovat pdf-muodossa. 19.2.2010.

Hanke-esite valmis
PesticideLife-hankkeen esite on valmistunut. Voit katsoa ja tarvittaessa tulostaa esitteen hankkeen pääsivulta. 29.1.2010.


LIFE08 ENV/FIN/000604

Aloitussivulle
Project News in English
Aktuellt på svenska
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014