Etusivu
PesticideLife-hankkeessa kesällä 2013 julkaistut raportit

PesticideLife-hankkeessa kesällä 2013 julkaistut raportit Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla – tuloksia PesticideLife-hankkeesta

Miten IPM soveltuu viljanviljelyyn ja kuinka eri menetelmät toimivat käytännössä? PesticideLife-hankkeessa testattiin IPM-menetelmien käyttökelpoisuutta yhdeksällä maatilalla Etelä-Pohjanmaalla, Hämeessä ja ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Viljelijöiden kanssa yhteistyössä toteutetun hankkeen yhtenä tavoitteena oli paljastaa IPM- menetelmien hyötyjä ja haittoja suhteessa kasvinterveys- ja ympäristöriskeihin muuttuvassa ilmastossa. Käytännön kokemusta menetelmien toimivuudesta kertyi kolmelta kasvukaudelta, jotka vaihtelevine sääolosuhteineen antoivat hyvän kuvan niistä mahdollisuuksista ja haasteista mitä IPM menetelmien omaksuminen tilatasolla tarkoittaa.  Tässä raportissa kuvataan kolmen hankevuoden aikana saatuja tuloksia.

Raportti on luettavissa osoitteessa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti108.pdf

Lisätietoja: Sanni Junnila

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä

Mitä IPM on ja mitä hyötyjä sillä voidaan saavuttaa? IPM:n yleiset periaatteet voidaan tiivistää neljään kohtaan: ennaltaehkäise, tarkkaile, torju harkiten ja seuraa torjunnan onnistumista. IPM on olennainen osa EU:n puitedirektiiviä kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä.  Kasvinsuojeluaineiden oikealla ja tarpeenmukaisella käytöllä voidaan vähentää ympäristöriskejä, mutta voidaanko IPM periaatteita noudattamalla vähentää myös ilmaston- ja maankäytön muutosten mahdollisesti aiheuttamia kasvinterveysriskejä? Tämä raportti on PesticideLife – projektin asiantuntijoiden tuottama neuvonnallinen julkaisu, jonka tavoitteena on avata IPM:n periaatteita, joita kaikkien ammatikseen viljelevien on noudatettava 1.1.2014 alkaen.

Raportti on luettavissa osoitteessa:  http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti107.pdf

Lisätietoja: Sanni Junnila

Integroidulla kasvinsuojelulla (IPM) pyritään ympäristöriskien vähentämiseen


IPM:n periaatteiden mukaan kasvinsuojelussa tulisi ensisijaisesti käyttää muita keinoja kuin kemiallista torjuntaa eli kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluaineiden käytöllä pyritään parantamaan sadon määrää ja laatua, mutta kasvinsuojeluaineet voivat aiheuttaa myös haitallisia ympäristöriskejä. IPM:n edistymistä ja kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien kehittymistä tulisi myös mitata. MTT:n koordinoimassa tutkimuksessa kehitetään parhaillaan menettelytapaa, jolla voidaan tulevaisuudessa mitata kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamia ympäristöriskejä sekä IPM:n kehittymistä mm. viranomaisten toimesta.

Raportti on luettavissa osoitteessa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti105.pdf

How to measure the environmental risks from uses of plant protection products for achieving the IPM requirements and risk communication – A case study on the production chain of cereal farming in Finland

Lisätietoja: Kati Räsänen

Kasvitautiaineiden resistenssin hallinta viljoilla Suomessa

Fungisidien eli kasvitautiaineiden resistenssiä ei ole Suomessa peltomittakaavassa havaittu, mutta naapurimaissa tilanne ei enää ole yhtä hyvä. Esim. Ruotsissa ja Tanskassa jotkin kasvitaudit ovat kehittäneet resistenssin eli vastustuskyvyn joitain kasvitautiaineita vastaan ja näin näiden aineiden torjuntateho on menetetty. Kasvitautiaineita käytettäessä on ehdottoman tärkeää käyttää niitä oikein: oikea ajoitus, tehokkaan aineen ja annoksen valinta käyttöohjeen mukaan sekä ruiskuttaa vaihdellen eri tehoaineita tai seoksia. Kasvitaudit ovat erityisen herkkiä kehittämään resistenssin strobiluriiniaineita vastaan, joten niitä käytetään vain seoksissa muulla tavoin vaikuttavien aineiden kanssa ja vain kerran kasvukaudessa. IPM:n tavoitteena on vähentää kasvitautien määrää viljelyteknisin keinoin ja kasvinsuojeluaineita käytetään vain todettuun tarpeeseen, käyttäen apuna esim. kasvitautiennusteita. Näin toimien saadaan vähennettyä kasvitautiaineiden ruiskutuskertoja ja kasvitautiaineiden resistenssin kehittyminen hidastuu.

Raportti on luettavissa osoitteessa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti109.pdf

The management of fungicide resistance in cereals in Finland

Lisätietoja: Marja Jalli

Kaikki PesticideLife hankkeessa julkaistut raportit ja tuotokset ovat luettavissa hankkeen Internet-sivuilla osoitteessa: www.mtt.fi/pesticidelife/julkaisut

MTT:n koordinoima PesticideLife – hanke (2010–2013) on saanut rahoitustukea  EU:n LIFE+ -ohjelman kautta.

© Luonnonvarakeskus (Luke) 2016