Etusivu / Hankkeet / Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen - PESTICIDE LIFE
Kuva: Pauliina Laitinen, MTT
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa
LIFE08 ENV/FIN/000604
PesticideLife

Mitä on integroitu kasvinsuojelu? Miten sitä voidaan soveltaa suomalaisilla viljatiloilla? Näitä kysymyksiä pohdimme nelivuotisessa PesticideLife-hankkeessa, joka käynnistyi vuoden 2010 alussa. Hankkeessa oli mukana yhteensä yhdeksän tilaa, joilla testasimme integroidun torjunnan (IPM) menetelmiä kolmena kasvukautena.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö voi aiheuttaa ympäristö- ja terveysriskejä. Niiden vähentäminen on uuden EU:n puitedirektiivin (2009/128/EY) tavoitteena. Sen mukaisesti Suomessakin on laadittu vuonna 2011 kansallinen toimintaohjelma (NAP = National Action Plan) kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. NAP on julkaistu tällä hetkellä työryhmämuistiona Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla. Integroitu tuhoojatorjunta on merkittävä osa toimintasuunnitelmaa.

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin Jokioisilla MTT:n M-talossa 18.-19.2.2010. Aloitusseminaarissa valitsimme yhdessä toteutettavia IPM-toimenpiteitä. Niistä jokainen viljelijä valitsi muutaman itselleen parhaiten sopivan. Viljelijöiden valinnat löytyvät täältä

Hankkeen tilatason demonstraatiot järjestettiin vuosina 2010-2012 kolmella eri alueella: Etelä-Pohjanmaalla, Hämeessä ja ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Kasvukausien kasvinsuojelutoimintaa suunniteltiin yhdessä viljelijöiden kanssa ennen kylvötöiden aloittamista. Pellonpiennarpäiviä on järjestetty kaikilla kolmella alueella kolmena kasvukautena vuosina 2010-2012. Kuvat pellonpiennarpäivistä löydät kuva-albumista. Lisäksi kevään 2010 aikana teimme kansalliseen toimintasuunnitelmaan liittyvän politiikkakatsauksen, joka julkaistiin vuoden 2011 alussa MTT Kasvu-sarjassa. Politiikkakatsaus päivitettiin uudistunutta lainsäädäntöä vastaavaksi syksyllä 2013. Hankkeen aikana on julkaistu useita raportteja mm. MTT:n raportti-sarjassa. Nämä raportit ovat linkitettyinä hankkeen Julkaisut- sivulle.

Tilatason demonstraatioissa kasvintuhoojia tarkkailtiin monin tavoin, ennustemalleja käytettiin torjuntatoimien tukena ja ruiskutusten jälkeen seurattiin torjunnan tehoa. Projektia esiteltiin pellonpiennarpäivien lisäksi useissa maatalousalan näyttelyissä vuosina 2010-2013. Marraskuussa 2011 pidettiin hankkeen väliseminaari yhteistyössä Kasvinsuojeluseuran Syyspuinti-seminaarin kanssa. Väliseminaarin esitelmät löydät nettisivuilta Väliseminaari-osiosta.

Hankkeen työntekijät ovat esitelleet hanketta ja IPM:ää mm. Kasvinsuojeluseuran Syyspuinneissa, ProAgrian kasvinsuojelukoulutuksissa ja NORBARAG-työryhmän tilaisuudessa. Integroidun kasvinsuojelun uutisia ja NAP-suunnitelmien tilannetta EU-maissa käytiin päivittämässä ENDURE-hankkeen loppuseminaarissa Pariisissa vuonna 2010.

Hankkeen loppuseminaarin kansainvälinen osa järjestettiin 7.-8.11.2012 Tallinnassa NJF-seminaarin yhteydessä. Tilaisuuden materiaalit löytyvät englanniksi Julkaisut - osiosta. Hankkeen kansallinen loppuseminaari järjestettiin 13. marraskuuta 2013 Jokioisissa. Seminaarin ohjelma ja esitykset on julkaistu hankkeen Tapahtumat -> Seminaarit -> Loppuseminaari -verkkosivulla.

Hanke on saanut Euroopan Yhteisön Life+ -rahoitustukea ja sitä johtaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.


   LIFE08 ENV/FIN/000604

Viimeksi päivitetty 11.9.2013

  Sanni Junnila
Sivujen lyhytosoite on www.mtt.fi/pesticidelife
 PesticideLife Facebookissa
PesticideLife in English
PesticideLife på svenska
PesticideLife blogi
Hanke-esite 2011
Hanke-esite 2010
Broschyr på svenska
Leaflet in English
Kuva-albumi
PesticideLife on tuottanut kolme opetusvideota IPM:n soveltamisesta viljatiloilla.
Videot löydät seuraavista linkeistä:
Hankkeen loppuseminaari pidettiin 13.11.2013 Jokioisilla
Seminaarin ohjelma ja esitelmät tästä linkistä.
PesticideLife-hankkeessa kesällä 2013 julkaistut raportit
Direktiivi 2009/128/EY
Työryhmämuistio kansallisesta toimintaohjelmasta (MMM)
Laki kasvinsuojeluaineista
21 - 22.11.2012 IPM -konferenssi Jyväskylässä
7-8.11.2012 NJF seminaari: Integrated Pest Management - National Action Plans in Nordic-Baltic countries, Tallinna Viro
Kirjaudu sisään
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014