Etusivu
In English
|
Haku
Tutkimushanke
LAPPI LUO
Etusivu / Hankkeet / Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO / Muut hankkeet Lapissa
Muut hankkeet Lapissa
Lapin elintarvikealan hankekartta netissä.ppt

Luonnontuotealan verkostovalmennus Lapissa LUOVA
Toiminta-aika: 2008 - 2010
ProAgria Lappi ry ja Lapin 4H-piiri
Oili Kauvosaari, puh. 0400 231542, oili.kauvosaari(at)proagria.fi
Eija Vuorela, puh. 040 7151820, eija.vuorela(at)4h.fi
Luonnontuotealan neuvontapalvelut, yritystoiminnan kehittäminen sekä verkostojen ja yhteistyön kehittäminen.

Elintarvike- ja poroalan materiaalisivustohanke
Toiminta-aika: 2008 - 2009
Lapin ammattiopisto
Seija Knuutila, puh. 0207984168, seija.knuutila(at)lao.fi
http://apumatti.redu.fi > "Kaikki oppimateriaalit"
Elintarvike- ja poroalan koulutus- ja tiedotustoimintaympäristön perustaminen internetiin. Digitaalisten materiaalipankkien perustaminen.

Tunturi-Lapin osaamiskeskus - Ruralpolis
Toiminta-aika: 2009 - 2011
Tunturi-Lapin Kehitys Oy ja Lapin yliopisto
Petri Muje, puh. 040 1839762, petri.muje(at)ulapland.fi
Kehitetään yhteistyömalli, jolla Tunturi-Lapin kuntien ja elinkeinoelämän tarpeet saadaan kohtaamaan Lapin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osaaminen. Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen mm. elintarvike- ja luonnontuotealalla on yksi hankkeen painopistealueista.

Lappi ELMAssa - elävä maaseutu Lapissa 2009
Toiminta-aika: 15.4.2009 - 31.3.2010
Rovaniemen Kehitys Oy
Risto Saukkoriipi, puh. 040 5720523, risto.saukkoriipi(at)rovaniemi.fi,
www.rovaniemenkehitys.fi
Lapin osaston toteutus ELMA 2009 -messuilla Helsingin messukeskuksessa.

Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti

Toiminta-aika 1.1.2009 - 31.12.2011

Lapin ammattiopisto

Aini Ojala puh. 020 7984348, aini.ojala@lao.fi

http://www.lao.fi/Suomeksi/Luontaishoito

Luontaishoidon koulutuksen kehittäminen ja pilotointi, lappilaisten luonnontuotteiden kehittäminen palvelutuotteiksi alan yrityksille, luontaishoitojen ja niissä käytettävien tuotteiden vaikuttavuuden tutkimus, Lapin alueen luontaishoito- ja luonnontuotealan verkostoitumisen ja työllistymisen edistäminen, www.lao.fi/luontaishoito.


Lappilainen Green care –esiselvityshanke

Toteutusaikataulu: 1.1.2011- 31.1.2012

Rovaniemen Ammattikorkeakoulu/Terveys- ja liikunta-ala

Sanna Vinblad

Hankkeen tavoitteet: Esiselvityshankkeen aikana (1) määritellään Green care- periaatteisiin nojaavan hyvinvointi-palveluiden lappilaisia erityispiirteitä ja mahdollisuuksia, (2) kartoitetaan Green care -periaatteiden pohjalta toimivia lappilaisia toimijoita sekä näistä periaatteista kiinnostuneista kehittämään omia palveluitaan ja toimintaansa em. periaatteiden mukaisesti. Esiselvityshankkeessa (3) selvitetään Green care -toimintaan liittyvää osaamisperustaa ja (4) Green care- periaatteilla tuotettujen hyvinvointipalveluiden markkinoita.


Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke POLUT 

Hanke on elinkeinollinen kehittämishanke, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2011 ja toiminta jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka.

Lapin ammattiopisto

Jonna Kokko puh. 027894540

http://www.lao.fi/Suomeksi/Hankkeet/EU-hankkeet/Polut


Woollen Innovations

Toteutusaikataulu: 1.1.2012 – 30.6.2014

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Reeta Sipola, 020 798 5471, reeta.sipola(at)ramk.fi

Hankkeessa tutkittiin pohjoisen lampaan villan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia, sekä niiden vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Woollen Innovations –hankkeen toiminta kohdentui pohjoisen villasta valmistettujen ekologisesti profiloituvien, funktionaalisten vaatteiden ja asusteiden sekä tilatekstiilien suunnitteluun ja tutkimukseen. Hankkeessa tutkittiin villa- ja huopamateriaalista valmistettujen tuotteiden kosteuden ja kylmyyden eristämiskykyä, hoitavia ja terveyttä edistäviä ja hyvinvointiin vaikuttavia ominaisuuksia, huollettavuutta ja pesua sekä käytettävyyttä. Lisäksi hankkeessa tutkittiin huovan värjäystä ja kuviointia ekologisin menetelmin Lapin luonnosta saatavilla väriaineilla sekä yhdistämällä villaan erilaisia kasviperäisiä uutteita.

Tulokset: Hankkeessa tuotettiin tutkittua tietoa hankkeessa määritellyistä tutkimuskohteista villan ja villahuovan käyttösovelluksiin liittyen eri aloilla. Lisäksi tuotettiin erilaisia prototyyppejä joiden kaupallisuuteen vieminen sekä niiden valmistaminen on mahdollista Pohjois-Suomessa.

www.lapinamk.fi/winnoMakujen Lappi -ruokatapahtuma

Toiminta-aika: 1.4. - 31.7.2010

Rovaniemen Kehitys Oy

Sanna Riipinen, puh. 0400 185515, sanna.riipinen(at)rovaniemi.fi

Makujen Lappi -tapahtuma on tarkoitettu lappilaisille elintarvike- ja ruoka-alan  sekä matkailualan toimijoille. Tapahtuman tarkoituksena on edistää lappilaisen elintarvike- ja luonnontuotealan tunnettuutta, näkyvyyttä ja kiinnostavuutta Lapin ravintola-alan ja matkailun toimijoiden piirissä ja siten lisätä paikallisten tuotteiden käyttöä. http://www.rovaniemenkehitys.fi/makujenlappi/Makujen_Lappi/Suomeksi/Etusivu.iw3


Proto Design

Toteutusaikataulu: 1.4.2011 - 31.12.2014

Testilaboratorio

Lapin ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanit: Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Lapin yliopisto


ProtoProducts - yrittäjien tuoteidean kehittely oppilaitosympäristössä

Toiminta-aika: 1.9.2009 - 30.6.2012

Lapin ammattiopisto (LAO)

Satu Räihä, puh. 020 798 4110, satu.raiha(at)lao.fi

ProtoProducts on tuotekehityshanke, johon mukaan tulevalla yrittäjällä on tuoteidea, jota hän haluaa kehittää. LAO tarjoaa laitteita, tiloja ja osaamista. RAMK keskittyy tekniseen osaamiseen tuoteidean kehittelyssä ja Lapin yliopisto tarjoaa tuotteen ja pakkauksen muotoiluun liittyvää palvelua, hankkeen visuaalisen ilmeen suunnittelua ja työstää hankkeen nettisivuja. Yrittäjä saa palvelua tuoteidean kehittelyyn ideasta aina valmiiksi tuotteeksi

https://www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A31025

 

Lähiruokaa julkisiin keittiöihin Lapissa

Toiminta-aika: 1.4.2010 - 29.2.2012

Rovaniemen Kehitys Oy

Anneli Takalo, puh. 040 7635401

Lähiruokaa julkisiin keittiöihin Lapissa on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on lisätä lyhyen toimitusketjun elintarvikkeiden käyttöä Lapin julkisissa keittiöissa ja lisätä tähän liittyvää osaamista sekä Lapin elintarvikeyrityksissä että julkisissa keittiöissä.

www.rovaniemenkehitys.fi/lahiruoka

 

Lähipuoti -esiselvityshanke

Toiminta-aika: 1.3.2011 - 30.5.2012

Keminseudun 4H -yhdistys

Markus Keskimaunu, 040 5887378

Lähipuoti -esiselvityshankkeen tarkoituksena on kartoittaa alueellamme tuotettavia lähiruokatuotteita ja -tuottajia. Hankkeessa selvitellään kuluttajien ostovalmiutta lähiruoan suhteen, lähiruoan markkinointia sekä vähittäiskaupan halukkuutta ottaa paikallisia tuotteita valikoimiinsa. Hankkeen tarkoituksena on verkottaa lähiruoan tuottajat ja luoda mahdollisia uusia liiketoimintamalleja.


Oras oppi oraalle Lapissa -hanke

Toiminta-aika: 1.1. - 31.12.2014

Ammattiopisto LAPPIA, Loue

Anne Tuomivaara, 050 3109 372, anne.tuomivaara(at)lappia.fi

Hankkeessa tehtiin selvitystyötä Lapin maaseutuyrittäjien koulutustarpeista. Hankkeessa järjestettiin myös erilaisia teemapäiviä aiheen ympärille yhdessä muiden maaseutuyrittäjyyteen liittyvien hankkeiden ja Louen toimipaikan opetuspuolen kanssa. Hankkeen tekemien kyselyiden tuloksena erottautui muutamia teemoja, joista koulutusta erityisesti haluttiin. Näitä olivat mm. eläinten hyvinvointiin ja yrityksen taloushallintaan liittyvät koulutukset; voimakkaasti nousi esille myös maatilan ja luonnosta kerätyn raaka-aineen jatkojalostuksen koulutustarve. Lapin maaseudun yrittäjyyden vahvistaminen koulutusten avulla koetaan kyselyiden mukaan erittäin tärkeäksi asiaksi. Suosituimmiksi koulutusmuodoiksi kohosivat yrittäjien kotipaikkakunnilla tai lähistöllä tapahtuvat pienryhmäkoulutukset jostakin täsmäaiheesta. Osa yrittäjistä oli myös valmis tulemaan esimerkiksi Louen toimipaikkaan tai muuhun oppilaistokseen lyhytkursseille. Hankkeen tulosten pohjalta tullaan kehittämään uudenlaista koulutusmallia, joilla Lapin maaseudulla toimivia ja aloittavia yrittäjiä voidaan auttaa parantamaan kannattavuuttaan ja laajentamaan toimintaansa. Lisäksi jatkojalostustyön jääminen lappilaisiin yrityksiin tuo toivottua lisätuloa ja toimeliaisuutta maakunnan kyliin.


Lapin maidosta mahdollisuuksia -esiselvityshanke

Toiminta-aika: 1.5.2014 - 31.12.2014

Ammattiopisto LAPPIA, Loue

Markus Keskimaunu, 044 7492708, markus.keskimanu(at)lappia.fi

Hankkeen tarkoitus oli selvittää Lapin maitotilojen maidon jatkojalostusmahdollisuuksia. Hankkeessa selvitettiin lappilaisten maidontuottajien halukkuutta ja potentiaalia maidon jatkojalostamiseen kartoittamalla alueen maitotilat ja niiden tuotantosuunnitelmat jatkojalostamisen suhteen. Hankkeessa tiedotettiin jatkojalostuksen viranomaisvaatimuksista ja kustannuksista seka tehtiin tiivistä yhteistyöta tuottajien kanssa heidän jalostusmahdollisuuksiensa selvittämiseksi.

Jatkojalostuksesta kiinnostuneiden tuottajien kesken pyrittiin kokoamaan yhteistyöverkosto.Erikoisrehuja ja hyvinvointituotteita eläimille hanke

Toiminta-aika: kesä 2010-kesä 2012

Ammattiopisto Lappia, Louen toimipiste

Erikoisrehuja ja hyvinvointituotteita eläimille on kesällä 2010 alkanut hanke, jonka päätavoite on saada aikaan monipuolisia hyvinvointituotteita lemmikki- ja tuotantoeläimille. Tavoitteena on kehittää ja saada markkinoille kotimaisia vaihtoehtoja sekä ulkoisen hoidon tuotteista että sisäisesti käytettävistä funktionaalisista rehu- ja ravintolisätuotteista. Tuotteiden raaka-aineina tullaan käyttämään paikallisten tuottajien ja kerääjien tuottamaa kasviraaka-ainetta sekä eläimille suunnattuihin tuotteisiin soveltuvia elintarvike- ja rohdosteollisuuden sivuvirtoja. Hanke auttaa yrityksiä löytämään tuotteisiinsa soveltuvia raaka-aineita ja tuotannon kannalta tärkeitä yhteistyöverkostoja sekä on mukana tuoteprototyyppien kehitystyössä.

Anne Tuomivaara(at)lappia.fi, puh. 050 3109 372

POLUT-hanke

Raaka-aineita pohjoisen luonnosta!

Toiminta-aika: 2011- 2013

Lapin ammattiopisto Metsäruusuntie 18 96400 Rovaniemi

Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke POLUT on Lapin ammattiopiston toteuttama elinkeinollinen kehittämishanke, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2011 ja toiminta jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Hanke on osa Lappi luo II-työohjelmaa ja vastaa luonnonraaka-aineiden tuotannosta, pääasiassa viljelystä, alan jalostajien tarpeisiin.

Yhteystiedot: Jonna Heikkinen 020 798 4540, 040-705 7468

Rauni Korva-Hyötylä 020 798 4541, 040 801 4897.

www.lao.fi/polut  


Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä

Toiminta-aika: 1.9.2011 – 30.9.2014

 Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemen ammattikorkeakoulu)

Mirva Tapaninen, 020 7986755 / 040 5276270, mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi

Hankkeen avulla pyrittiin tuomaan esille hyvinvointimatkailun mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä sekä edistämään hyvinvointimatkailun tunnettavuutta. Tavoitteena oli hakea hyviä eurooppalaisia malleja ja käytäntöjä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) ja korkeakoulukonsernin hyvinvointimatkailun kehittämistyöhön sekä toimijoiden välisen yhteistyön toteutukseen. Hankkeessa valittiin hyvinvointimatkailun esimerkkikohteita ja osaajia, tutustuttiin niiden toimintaan ja kerättiin niistä tietoa ja kokemusta, jotka ovat hyödynnettävissä hyvinvointimatkailun kehittämisessä. Lisäksi kerättiin tietoa tulevaisuuden hyvinvointimatkailun näkymistä, asiakkaista ja heidän toiveista, palvelutarpeista sekä oppilaitosten ja yritysten välisistä yhteistyömuodoista. Hankkeen aikana pyrittiin sopimaan valittujen oppilaitosten kanssa koulutus-, tutkimus- ja hankeyhteistyöstä sekä opiskelija- ja asiantuntijavaihdon ja harjoitteluyhteistyön käynnistämisestä. Myös alueiden elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä pyrittiin kehittämään ja tutustumaan paikallisiin matkailuelinkeinon edistämisen toimintamalleihin. Keskeisenä pyrkimyksenä oli toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen eri toimijoiden välille.
Kumppanit: Osatoteuttajana on Rovaniemen Kehitys Oy, Lapin ammattiopisto, ProAgria Lappi sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Rovaniemi. Mukana toiminnassa myös Santasport, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä Pohjoisen kulttuuri-instituutti.


ILOA LUONNOSTA

Toteutusaika: 1.12.2013 – 30.4.2015

Kemijärven kaupunki /Itä-Lapin ammattiopisto

Airi Pirttijärvi-Virtanen, 040 129 1802, airi.pirttijarvi-virtanen(at)lao.fi
Hankkeen ideana on alueen luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen hyödyntäminen ammattiopiston perustutkintojen opetuksessa. Hanketuella varustetaan hyvinvointituotteiden tuotekehitykseen ja ammattimaisempaa tuotannon harjoittelua varten soveltuva oppimisympäristö. Se mahdollistaa oppijoille luonnontuotealan opiskelun ja täydennyskouluttautumisen ympärivuotisesti. Tiloja voivat hyödyntää Green Care -ajattelun mukaisesti myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan-, hius- ja kauneudenhoitoalojen sekä matkailu- ja ravitsemusalan opiskelijat. Uuden oppimisympäristön tavoitteena on innovointi itälappilaisten luonnonraaka-aineiden laajempaan hyödyntämiseen ja jalostamiseen.