Etusivu
In English
|
Haku
Tutkimushanke
LAPPI LUO
Etusivu / Hankkeet / Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO / Esittely
LAPPI LUO II –työohjelma 14.4.2011 -31.12.2013

LAPPI LUO on Lapin luonnontuote- ja elintarvikealaa kehittävä katto- eli klusterihanke. Työohjelma edistää Lapin alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2007-2013 toteutumista luonnontuotealan ja elintarvikealan osalta. Hankkeen rahoittavat EU:n maaseuturahasto ja Lapin TE-keskus. Hankkeen toteuttaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Rovaniemen yksikkö yhteistyössä ProAgria Lappi ry:n kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2008-31.12.2013. Työohjelma -hankkeen ensimmäiselle osalle  on myönnetty rahoitusta 945.130,00 euroa ja toiselle  1163776,00 euroa eli koko työohjelmalle yhteensä  2108906,00 euroa.

Työohjelman kohderyhmiä ovat Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen kehittäjät ja toimijat, yritystoimintaa suunnittelevat ja jo alalla toimivat yritykset sekä luonnontuote- ja elintarviketoimialoihin yhteydessä olevien alojen (matkailu, hyvinvointiala, käsityöala) toimijat. Työohjelman yhteistyökumppaneita ovat kehittäjäorganisaatiot, oppilaitokset ja neuvontajärjestöt. LAPPI LUO –työohjelma toimii Luonnontuotealan teemaryhmän maakunnallisena pilottina alan ja alueiden  yhteistyön kehittämisessä.

Työohjelman tavoitteet:

·     Lapin luonnontuote- ja elintarvikealan toimintaedellytysten edistäminen sekä alan tiedon, yrittäjyyden ja työmahdollisuuksien lisääminen

 • Kehittämistyön ohjauksen vahvistaminen
 • Hankkeiden ja kehittäjien yhteistyön syventäminen
 • Organisaatioiden sitouttaminen pitkäjänteiseen ja suunnitelman mukaiseen kehittämiseen
 • Tutkimuksen ja kenttätyön yhteyksien lisääminen
 • Yhteistyön lisääminen matkailu-, hyvinvointi- ja käsityöalan kanssa

Työohjelman keskeiset toimenpiteet:

 • Tuetaan suunnitteilla olevia ja toimivia hankkeita sekä kehittäjiä mm. yhteen sovittamalla ja aktivoimalla kehittämistoimenpiteitä, tiedottamalla kehittämisen ja toimialojen ajankohtaisista asioista, toimimalla käytännön yhteistyökumppaneina kehittäjien kanssa, järjestämällä yhteistyötapaamisia alan toimijoiden kesken ja sidosryhmien kanssa sekä tekemällä erillisselvityksiä.
 • Osallistutaan toimialojen kehittämiseen mm. edistämällä luonnontuoteraaka-aineiden kysyntää ja saatavuutta sekä tukemalla uusien teknologioiden käyttöä ja tuotekehitystä
 • Kartoitetaan tutkimustarpeita ja edistetään tutkimusrahoituksen saamista
 • Toimitaan yhteistyössä matkailualan, hyvinvointialan ja käsityöalan kanssa
 • Esitellään Lapin luonnontuote- ja elintarvikealoja niiden imagon parantamiseksi
 • Toimitaan valtakunnallisissa kehittämistyöryhmissä

Työohjelmassa toteutetaan uutta toimintamallia, jossa keskeisenä kehittämisen linjaajana toimii luonnontuote- ja elintarvikealan kehittäjäorganisaatioiden päättäjistä koostuva johtoryhmä sekä asiakohtaisia kysymyksiä käsittelevät asiantuntijatyöryhmät. Erillinen ohjausryhmä käsittelee hallinnolliset asiat. Toimialakehittäjät ja tutkimuskoordinaattori tekevät työtä yhdessä Lapin 4H-piirin tekevät käytännön työn. Työohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä Luonnontuotealan verkostovalmennus Lapissa (LUOVA) -hankkeen kanssa, joka päättyy 2012 loppupuolella.