Etusivu
In English
|
På svenska
Haku
Tutkimushanke
LantaTeko
Etusivu / Hankkeet / Lantatiedosta tekoihin – LantaTeko
Lantatiedosta tekoihin – LantaTeko
LantaTeko

Kesto: 01-JAN-14 - 31-DEC-15

Lantatiedosta tekoihin (LantaTeko) –hanke luo ja pilotoi käytännössä toimiviksi todettavia, monistettavia ja välittömästi sovellettavia käytännönratkaisuja lannan prosessoinnin käyttöönottamiseksi, ravinteiden kierron tehostamiseksi sekä lannan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Samalla keskitytään lantatiedon jakamiseen, jotta tutkimus- ja kehitystyön tulokset saadaan nykyistä nopeammin käytäntöön.

Hanke koostuu kolmesta osiosta, joiden avulla kehitetään koko lantaketjua tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan.

Työpaketissa 1 suunnitellaan kaksi yksinkertaista, kustannustehokasta tilakohtaista biokaasulaitosta, jotka hyödyntävät tilojen olemassa olevia rakenteita. Toinen suunnitelluista laitoksista myös toteutetaan ja pilotoidaan käytännössä. Laitosratkaisuille lasketaan taloudellinen kannattavuus ja niiden ympäristövaikutukset arvioidaan erityisesti ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta.

Työpaketissa 2 kehitetään sekä tilakohtaista että keskitetyn biokaasulaitoksen yhteydessä toimivaa lietelannan separointia. Tilakohtaisille separointiratkaisuille tehdään arviot investointitarpeista. Biokaasulaitoksen toimintakonsepti pilotoidaan käytännössä testaamalla liikuteltavan lingon käyttöä sikatiloilla, arvioimalla laitoksen ja tilojen massa- ja ravinnetaseita sekä toiminnan kannattavuutta niin tilojen kuin laitoksen kannalta. Ympäristövaikutuksia arvioidaan erityisesti fosforin uudelleenjaon näkökulmasta: millaisia vaikutuksia lantafosforin leviämisestä aiempaa suuremmalle alueelle on.

Työpaketissa 3 testataan Suomessa uuden levitysmenetelmän, happolisäyksen, vaikutuksia lietelannan ja lantatuotteiden levityksessä. Menetelmä vähentää typen hävikkejä ja lisää lantatypen hyödyntämistä. Lisäksi uusia menetelmiä demonstroidaan erilaisissa tilaisuuksissa ja lantatietoa siirretään hankepartnereilta muille toimijoille mm. helppolukuisina tietomateriaaleina ja mallidokumentteina.

Hanketta koordinoi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT partnereinaan Suomen ympäristökeskus SYKE, Biovakka Suomi Oy ja Koneta Oy. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG / JärkiLanta), urakoitsijan ja kohdealueen viljelijöiden kanssa.

Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta: www.ym.fi/ravinteidenkierratys

  Sari Luostarinen
Tietoaineistoja lisätty! Tutki vasemmalla olevasta valikosta!