Etusivu / Hankkeet / Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat / Ruoka-GIS
Ruoka-GIS
RuokaGIS

Kesto: 01-OCT-12 - 30-SEP-14

RuokaGIS

Kesto: 01.10.2012 - 30.09.2014

Lähi- ja luomuruoan merkitys on kasvanut viime vuosina. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa keskeinen tekijä lähiruoan käytön lisäämiselle on saavutettavuus eli tuotannon, jakelun ja kysynnän kohtaamiseen liittyvät logistiset ongelmat. Sekä kotimaisen lähiruoan käytön lisäämisessä että alan vientiponnisteluissa saavutettavuustekijät ovat keskeisiä kysymyksiä. Alueellinen lähi- ja luomuruokakenttä on hyvin hajanainen. Esimerkiksi pienten toimijoiden mahdollisuuksia lähi- ja luomuruokatuotantoon ei ole monissa maakunnissa kartoitettu kokonaisvaltaisesti eikä alalta ole saatavissa koottua tilasto- tai muuta aineistoa. RuokaGIS-hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Hankkeessa yhdistetään väestön ja työpaikkojen sijaintitiedot, reaaliaikainen tieverkostoa koskeva tieto, lähi- ja luomuruokatuottajien ja kuluttajien (esim. ruokapiirit) sijaintitiedot ja eri toimijoilta kyselyjen avulla kerättävä kvalitatiivinen tieto. Tietojen yhteiskäytön perusteella kehitetään kysyntä- ja tarjonta-alueiden kohtaamis- ja saavutettavuusmalli, jota voidaan käyttää hyväksi esim. alueellisen maaseutusuunnittelun ja alan yritysten logistiikkasuunnittelun apuvälineenä.

Hanke on Oulun yliopiston maantieteen laitoksen (hallinnoija) ja MTT Taloustutkimuksen (osatoteuttaja) yhteishanke ja sitä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

  Toivo Muilu
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014