Etusivu / Hankkeet / Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat / Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä
Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä
KekeKuPo

Kesto: 01-JAN-11 - 31-DEC-13

Hakija ja hallinnoija: MTT Taloustutkimus (MTT Sotkamo ja MTT Oulu)
Rahoittajat: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, hankkeeseen osallistuvat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat
Kokonaiskustannukset: 245 000 €eur
Aikataulu: 1.1.2011-30.6.2013
Kohderyhmä: Hankkeeseen osallistuvat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat - Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Pyhäjoki, Siikajoki, Sotkamo ja Tyrnävä (niiden johtavat viranhaltijat, ruokahuollon henkilöstö, valtuutetut), maatila- ja elintarvikeyrittäjät, kunnallisen ruokahuollon asiakkaat

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntatoimijoiden edellytyksiä ohjata paikallisia hankintoja tapauskuntien ruokahankinnoissa ja parantaa näin sekä ruokailun tasoa että Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on saattaa kuntapäättäjät ottamaan vastuuta ja pohtimaan julkisia ruokahankintoja uusista näkökulmista ja auttaa luomaan niissä uudenlaisia, maakunnan paikallista kehitystä edistäviä käytäntöjä asiantuntija-avusteisen vuoropuhelun (l. politiikkadialogin) keinoin.

Toimenpiteet: Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa järjestetään asiantuntijoiden taustoittamina ja ohjaamina tilaisuuksia, joissa kuntapäättäjiä autetaan asiantuntija-avusteisen vuoropuhelun ja kerättyihin tosiasioihin nojaavan analyysin keinoin siirtymään uudelle, konkreettisen toiminnan tasolle julkisten ruokapalvelujen paikallisia hankintoja koskevassa asiassa. Politiikkadialogi-prosessi työstää aihettaan siten, että päättäjät pystyvät paremmin perustein ottamaan vastuuta ja pohtimaan julkisia ruokahankintoja. Poliittisen liikkumatilan kartoituksella luodaan edellytykset uudenlaisten käytäntöjen synnylle kuntien julkisissa ruokahankinnoissa. Politiikkadialogi sysää maakunnissa liikkeelle prosessin, jossa otetaan haltuun ja käsitellään tuloksellisesti sekä poliittiset kiistanalaisuudet että monimutkaiset tekniset ja hallinnolliset näkökohdat, jota paikallisuuden vahvistaminen julkisissa ruokahankinnoissa edellyttää.

  Toivo Muilu
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014