Etusivu / Hankkeet / Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat / Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa
Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa
KeHa

Kesto: 01-JUN-12 - 31-DEC-14

Valtioneuvoston 8.4.2009 tekemään kestäviä julkisia hankintoja koskevan periaatepäätöksen mukaisesti hanke pyrkii osaltaan edistämään kestävien valintoja julkisissa ruokapalveluissa. Kestävyystavoitteiden mukaisten ruokavalintojen kuten lähi-, luomu-, kasvis - tai sesonginmukaisen ruoan tarjonta ja ravitsemuksellisen laadun varmistaminen eivät ole edenneet toivotulla tavalla kunnallisissa ruokapalveluissa. Taustalla on syitä, jotka liittyvät strategiseen päätöksentekoon, hankintoihin liittyvän koulutuksen puutteeseen, hinnan ylikorostamiseen sekä markkinoiden toimintaan. KeHa-hankkeen tavoitteena on parantaa ruokapalveluhenkilöstön hankintaosaamista kiinnittämällä huomiota elintarvikehankintojen kilpailutukseen niin, että edullisimman hinnan sijaan otetaan huomioon hankintojen merkitys laajasti kestän kehityksen tavoitteiden kannalta. Hanke toteutetaan 9 kunnassa keskittyen kussakin kunnassa toimijoiden kannalta tärkeisiin perusruokatuotteisiin. Perusruokatuotteiden osalta selvitetään mahdolliset kestävyyden pullonkaulat koko tuotantoketjussa ja etsitään uusia toimintatapoja tilanteen kohentamiseski. Paikkakunnilla järjestetään valmennusta, neuvontaa ja viestintää toimijoille. Menetelmällisesti hanke edustaa toimijasuuntautunutta osallistavaa tutkimusta ja kehittämistä

  Tämän hankkeen johdossa on
Sirpa Kurppa.
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014