Etusivu / Hankkeet / Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat / Ruuan ympäristöystävällisyyden ja paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa
Ruuan ympäristöystävällisyyden ja paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa
FoodRus

Kesto: 01-OCT-10 - 28-FEB-13

Suomessa ruokamatkailun tutkimus ja kehittäminen on ollut toistaiseksi hyvin vähäistä. Ruokaa tai ruokapalveluja ei ole juuri tutkittu osana matkakailun kehittämistä. Samalla esimerkiksi Etelä-Savon merkittävin ulkomainen matkailijaryhmä – venäläiset – käyttää alueella kaikkein eniten rahaa nimenomaan ruokaan (Venäläiset Matkailijoina Suomessa, Etelä-Savo 2008).

FoodRus-hankkeessa tutkitaan, miten paikallisia elintarviketuotteita ja ruokapalveluja tällä hetkellä markkinoidaan, ja mikä käsitys yrittäjillä on omista tuotteistaan. Lisäksi selvitetään venäläisten matkailijoden käsityksiä ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden paikallisuudesta, luonnonmukaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä Etelä-Savossa ja Suomessa. Tavoitteena on tutkia ruuan ja ruokapalvleujen ominaisuuksien kommunikointia matkailijoille, eli sitä, miten paikalliset elintarvikkeet ja ruokapalvelut puhuttelevat ja houkuttelevat venäläisiä matkailijoita ostopäätöksiä lisäävästi (luomu- ja paikalliset elintarvikkeet). Tutkimuksessa verrataan millä tavoin yrittäjien ja matkailijoiden mielikuvat kohtavaa ja miten markkinointia tulisi jatkossa kohdentaa. Samalla kehitetään pk-yrityksille soveltuvia toimintamalleja tuotteiden ja palvelujen tarjontaan tälle kohderyhmälle.

Projekti jakautuu tutkimusosioon ja soveltavaan toimintamallin validointiosioon. Tutkimusosion kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa selvitetään venäläisten kuluttajien käsityksiä elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen ympäristöystävällisyydestä, luonnonmukaisuudesta ja paikallisuudesta. Käsitysten yleisyyttä ja jakautumista tutkitaan edelleen kvantitatiivisessa survey-tutkimuksessa. Lisäksi haastatellaan alueen ruokapalvelu- ja matkailuyrittäjiä siitä, miten he itse arvioivat tuotteitaan ja palvelujaan, millaisia asioita he mielestään viestivät venäläismatkailijoille ja miten he haluaisivat kehittää liiketoimintaansa venäläisasiakkaiden palvelemiseksi. Tutkimusosion tulosten perusteella laaditaan suosituksia ja toimintamalleja tuotteiden ja palveluprosessien tuottamiseksi. Mallien validiteettia voidaan testata konseptoimalla, case-yritysten avulla ja testaamalla niiden laatua todellisessa käyttöyhteydessä kuluttajatestien avulla.

Johanna Logrén
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014