Etusivu / Hankkeet / Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat
Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat
LÄHIKONSTI

Kesto: 01-JAN-12 - 31-DEC-15

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähiruoan kasvun ympäristöjä, strategioita ja uusia arvo- ja toiminta-asetelmia, joita lähiruokaan ja paikallisuuteen liittyy. Lähiruokaa tarkastellaan tuotteiden tarjonnan ja saavutettavuuden näkökulmasta (urbaani tuotannon, kaupunkien läheisen tuotannon sekä harvaan asutun maaseudun näkökulmasta). Tutkimuksessa tarkastellaan koko lähiruokaketjua alkaen lähiruoan tuottajista aina kunnalliseen ruokapalveluun asti. Tärkeänä kohteena ovat lähiruoan parissa toimivat tuottajat, pk-yritykset, kauppapaikat, lähiruokaa ostavat kunnalliset ruokapalvelut, koulujen yhteistyö lähiruokayritysten kanssa jne. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa keskeinen tekijä lähiruoan käytön lisäämiselle on saavutettavuus eli tuotannon, jakelun ja kysynnän kohtaamiseen liittyvät logistiset ongelmat. Sekä kotimaisen lähiruoan käytön lisäämisessä, että alan vientiponnisteluissa saavutettavuustekijät ovat keskeisiä kysymyksiä. Olennaista on myös päättäjien kyky tehdä halutessaan lähiruoan käyttöä mahdollistavia päätöksiä. Tätä päätöksentekoa fasilitoiva tutkimus tehdään relevanttien politiikkaohjelmien yhteydessä ja niiden rahoituksia hyödyntäen.  Sirpa Kurppa
  Pasi Rikkonen
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014