Etusivu
In English
|
Tutkimushanke
IKI Egypti
Etusivu / Hankkeet / IKI Egypti / Odotetut tulokset
Odotetut tulokset
TULOS 1.  FCRI:n henkilöstö koulutettu soveltamaan DNA-merkkiteknologiaa valittujen viljelykasvien (sinimailanen ja härkäpapu) jalostamisessa
Nämä kaksi kohdeviljelykasvia, sinimailanen ja härkäpapu, valittiin projektiin sillä ne ovat avainasemassa paikallisessa ruoan- ja rehuntuotannossa. Lisäksi ne ovat molemmat jalostuskohteita Sinain uusien maatalousalueiden viljelyssä. Edistyminen näiden viljelykasvien jalostamisessa soveltuviksi kuiviin ja suolaisiin olosuhteisiin Sinaissa vaatii tehokkaiden molekyylimerkkimenetelmien kehittämistä. DNA-merkkien käyttö mahdollistaa haluttujen ominaisuuksien tehokkaan ja nopean kokoamisen sukusoluista geenipankeissa.


TULOS 2. FCRI:n henkilöstö koulutettu seulomaan geneettiset ominaisuudet, testaamaan valitut kasvimateriaalit ja tiedottamaan paikallisia asianosaisia
Tähän tulokseen sisältyy Pohjois-Sinain olosuhteisiin vaadittavan kuivuuden ja korkean suolaisuuden kestokyvyn geneettisen taustan seulonta (geenikartoitus). Kenttäkokeet toteutetaan todellisissa olosuhteissa Ismailiassa ja El Airishin tutkimuskeskuksessa tihkukastelussa. Tässä projektissa sinimailasen ja härkäpavun kantojen ja populaatioiden kuivuuden ja suolaisuuden keston kannalta keskeiset ominaisuudet seulotaan DNA-merkkimenetelmällä. Fenotyyppitestit toteutetaan Sinain oloisuhteissa (kuivuus ja suolaisuus rasitetekijät; lyhyt kasvukausi).


TULOS 3. FCRI:n henkilöstö pystyy toteuttamaan kenttäkokeita ja tiedottamaan paikallisia: valittujen kasvimateriaalien testaaminen hiekkaisessa maaperässä, siementuotannon parantaminen ja paikallisten asianosaisten tiedotus
Kasvien viljelyn kenttäkokeet toteutetaan Sinain ja Ismailian olosuhteissa. Testausaktiivisuutta kehitetään jotta voidaan tarjota tietoa sekä kasvien tuotannosta että viljelyn ympäristövaikutuksista. Testausaktiivisuus toimii tiedotuksen työkaluna tarjoten hyvää demonstraatiomateriaalia kenttätyöpäiville tutkimusasemilla ja koekäytössä maatiloilla. Sinimailasen siementuotannon parantaminen nopeuttaa uuden kasvimateriaalin siementen moninkertaistumista ja käyttöönottoa maanviljelykseen.

Kenttäkokeet suunnitellaan yhdessä jotta voidaan tarjota kokonaisvaltaista tietoa genotyyppien toimintakyvystä ja lisäksi tarjotaan dataa tuotannon ympäristövaikutusten näkökulmasta. Hiilen sitominen, ilmastonmuutoksen haasteet ja muut ympäristövaikutukset sisällytetään mukaan keskeisenä osana koulutusjaksoja.


TULOS 4. Maatalousteknologian kehittäminen hiekkaisen maan vedenpitävyyden parantamiseksi
Koulutusprosessin tuloksena harjoittelijat pystyvät tunnistamaan orgaanisia jätemateriaaleja joita voidaan hyödyntää biohiilen tuotannossa.  Harjoittelijat pätevöityvät biohiilen tuotantosysteemien rakentamiseen ja kenttäkokeiden toteuttamiseen. Heille muodostuu laaja tietotaso biohiilen tuotannon järjestämisestä hyödyntäen paikallisia resursseja.  Koulutus luo myös kapasiteettia tehdä analyysejä vedenkäyttötehokkuudesta ja ja sadon kasvun parantamisesta perustuen biohiilen käyttöön alueella. Tieto-taitotaso kehittyy soveltamaan biohiiltä maanparannusaineena ja mittaamaan hiilen vaikutuksia vedenpitävyyskapasiteetissa, maaperän hedelmällisyydessä ja sadon kasvussa. He saavat myös tieto-taidon käyttää pyrolyysinesteitä biologisina torjunta-aineina demonstraatiotiloilla Pohjois-Sinaissa. Hyvä tietotaso luodaan EU:n ja YK:n toimintaperiaatteiden mukaisesti Egyptin R&D:lla liittyen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, turvallisuuteen ja pyrolyysituotteiden käyttöön maataloudessa.

Lisäksi arvioidaan biohiilen tuottoon potentiaaliset materiaalit (olki, puutarhanhoidon sivutuotteet, eläinten lanta) joita Pohjois-Sinain alueella on käytettävissä. Suomesta tuodaan laitteisto jota käytetään biohiilen tuotantoon paikallisista resursseista.  Biohiilen käytön demonstraatio toteutetaan kontaktitilalla. GHG-tasapaino ja hiilen sidonta lasketaan kenttäkokeista saadusta datasta.


TULOS 5. Parantunut kapasiteetti FCRI:llä osallistua kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön
Tulos 5 on tiiviisti sidoksissa muihin tuloksiin. Toteuttamiskelpoiset aihepiiriin liittyvät yhteistyömahdollisuudet tunnistetaan ja aktiivista tutkijahaun valmistelua aloitetaan ja tuetaan. MTT:n aihepiiriin erikoistuneiden henkilöiden lisäksi MTT:n EU:n tutkimusprojekteihin hakemiseen ja toteuttamiseen erikoistuneet henkilöt osallistuvat projektiin kehittääkseen tämän tuloksen kapasiteettia.

Tieteellisiä artikkeleja laaditaan kokeneen tutkijan ja lehtien julkaisijoiden ohjauksessa mikä tarjoaa hyvää harjoitusta tieteelliseen julkaisemiseen. Lisäksi saavutetaan kasvanut kansainvälinen yhteistyö suomalaisten ja egyptiläisten tutkijoiden välillä ja parantuneet mahdollisuudet osallistua EC:n tutkimus- ja kehitysyhteistyönprojekteihin. Mahdollisuudet saada egyptiläisiä yhteistyökumppaneita EU:n 7Framework-ohjelmista katsotaan läpi kaikien tulosten kohdalla. Jos sopivia yhteistyömahdollisuuksia julkaistaan projektin aikana, osallistumista hakuprosessiin tuetaan jakamalla MTT:n kokemuksia ja järjestämällä käytännön tukitoimia MTT:llä hakuprosessiin osallistuneiden vastaavien tutkijoiden lyhytaikaisten harjoitteluvierailujen aikana. Osallistujat saavat enemmän kykyjä osallistua kansainväliseen tutkimukseen ja kehitysyhteistyöhön. MTT:n verkkopohjaista ryhmätyötilaa käytetään projektin aktiviteettien dokumentointiin ja tiedon jakamiseen projektiryhmän jäsenien välillä. Tämä parantaa mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön yhteisessä tutkijahakuun valmistautumisessa.

  Oiva Niemeläinen
Yhteystiedot:

Oiva Niemeläinen
MTT Jokioinen
Kasvintuotannon tutkimus, Planta
Tietotie 4
31600 Jokioinen
puh. 029 5317547
oiva.niemelainen(a)mtt.fi

Magdy Maher Mosad Mohamed
Agricultural Research Center, Egypti
magdykomeha16(a)hotmail.com
In English
Linkkejä:

Agricultural Research Center

Field Crops Research Institute


MTT


Egyptin suurlähetystö, Helsinki


Ulkoasiainministeriö

IKI Facebook