Etusivu
In English
|
Tutkimushanke
IKI Egypti
Etusivu / Hankkeet / IKI Egypti / Tavoitteet
Tavoitteet
Kokonaistavoite: Kehittää maatalouden sektorin kykyä parantaa vedenkäyttötehokkuuttaan viljelykasvien tuotannossa Egyptin uusilla käyttöönotetuilla mailla.

Projektin tarkoitus:
Parantaa FRCI:n kykyä soveltaa tutkimusta sekä kehittää teknologiaa ja tuotantomenetelmiä vesitaloudeltaan tehokkailla viljelykasveilla kuivissa ja suolaisissa olosuhteissa.

Näitä tavoitteita edistetään seuraavin keinoin:
  • FCRI käyttää uusia DNA-merkkeihin perustuvia molekyylimenetelmiä valittujen lajien genomien seulonnassa. Näin luodaan pohjaa DNA-merkkiteknologian soveltamiselle tulevaisuuden kasvinjalostukseen ja tutkimukseen. Lisäksi tämä nopeuttaa menetelmän kehitystä kasvinjalostustyössä. FRCI:lla on jo DNA-laboratorio ja henkilöstö hallitsee vaadittavat laboratoriotyön perustaidot. Yhteistyö tutkimusinstituutioiden välillä tulee edesauttamaan hyviä yhteyksiä kansainväliseen tutkimustyöhön ja parantamaan mahdollisuuksia osallistua EC:n tukemaan tutkimusprojektiin.

  • Kasvimateriaalien hyödyntämistä viljelyssä nopeutetaan ja uutta tietoa tuotetaan identifioimalla geneettinen materiaali huippuluokan menetelmillä ja näin nopeutetaan viljelykasvien parantelutyötä kasvinjalostuksessa. Lisäksi saadaan uutta kansainvälisesti mielenkiintoista tietoa suolaisuuden ja kuivuuden kestävyydestä näillä lajeilla.

  • Tuotettujen uusien lajikkeiden siementen moninkertaistumista parannetaan ja tämä edistää niiden nopeaa leviämistä kaupallisessa tuotannossa lisäten niiden tuotantoa. Mahdollisuuksia viedä uusien lajikkeiden siemeniä samankaltaisiin viljelyolosuhteisiin ulkomailla pyritään kasvattamaan.

  • Kehitetään sadonkorjuumenetelmiä uusilla käyttöönotetuilla mailla Sinaissa jotta lievennettäisiin suolaisuuden, kuivuuden ja vähäisen ravinnepitoisuuden aiheuttamien abioottisten sekä tuholaisten ja kasvitautien aiheuttamien bioottisten rasitustekijöiden vaikutusta.

  • Lisätään kansainvälistä yhteistyötä FCRI:ssa, tarjoten FCRI:n ja Luken henkilöstölle pohjaa työskentelylle joka voi johtaa osallistumiseen EC:n tukemaan projektiin.

Projektin toiminta lisäisi sekä FCRI:n ja Luonnonvarakeskuksen kapasiteettia osallistua EC:n tutkimusprojekteihin Välimeren yhteistyökumppanimaiden kanssa luomalla kontakteja ja vankkaa tietämystä tämänhetkisestä tutkimuksesta, kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista ratkaista niitä. Tutkimustulosten levittäminen kansainväliselle tiedeyhteisölle on tärkeä yhteistyön näkökohta. Lisäksi, projekti lisäisi Luken henkilöstön kykyä osallistua yhteistyön tehtävien kehittämiseen lyhytaikaisina konsultteina tai vakinaisina projektityöntekjöinä.

Kasvuolosuhteiden suhteen sekä Egypti ja Suomi edustavat marginaalisia ympäristöjä ja molemmat ovat alttiita abioottiselle ilmaston aiheuttamalle rasitukselle. Tämä tarjoaa rungon kehittää tietoisuutta ja laajempaa ymmärrystä kriittisistä maataloudellisista prosesseista. Tämä runko luo myös hedelmällisen testauskohteen viljelykasvimalleille, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi myös kansainvälisesti. Kansainvälinen tutkijavaihto-ohjelma tämän tutkimuksen aikana on jatkumoa edellisille harjoittelujaksoille. Maaperätieteellinen lähestymistapa sisältää myös biologisen kasvinsuojelun. Erityishuomiota tullaan kiinnittämään biohiilen vaikutuksiin hiekkaisten maiden viljelyssä kuivissa ja suolaisissa olosuhteissa.
  Oiva Niemeläinen
Yhteystiedot:

Oiva Niemeläinen
MTT Jokioinen
Kasvintuotannon tutkimus, Planta
Tietotie 4
31600 Jokioinen
puh. 029 5317547
oiva.niemelainen(a)mtt.fi

Magdy Maher Mosad Mohamed
Agricultural Research Center, Egypti
magdykomeha16(a)hotmail.com
In English
Linkkejä:

Agricultural Research Center

Field Crops Research Institute


MTT

Egyptin suurlähetystö, Helsinki

Ulkoasiainministeriö


IKI Facebook