Etusivu
In English
|
På svenska
Haku
Tutkimushanke
HumAnature
Etusivu / Hankkeet / HumAnature - Luonto, eläimet ja ihminen toistensa hyvinvoinnin lisääjinä

HumAnature - Luonto, eläimet ja ihminen toistensa hyvinvoinnin lisääjinä

Erilaisilla monipuolisilla ja monimuotoisilla ympäristöillä on arvo sekä maisemallisesti että kulttuurisesti, mutta myös ihmisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen niillä on todettu olevan myönteinen vaikutus. Laajojen luontoympäristöjen hoitaminen on työlästä ja hoitotyön kustannus on suuri, mihin lievennystä voidaan saada käyttämällä alueita tuotanto- ja harraste-eläinten hoidossa ja laiduntamisessa. Samalla voidaan mahdollisesti edistää eläinten hyvinvointia ja käyttäytymistarpeiden toteutumista, mikäli tämä pystytään ottamaan laiduntamisessa huomioon.

Hankkeessa tutkitaan luonnon (ekosysteemin) hoitamista erityisesti laiduntavien eläinten (hevonen, lammas) avulla siten, että ekosysteemi ja luonto eivät kärsi vaan säilyttävät arvonsa maisemallisesti ja viihtyisinä julkishyödykkeinä, joita voidaan käyttää luonto- ja ekosysteemipalveluiden tuottamisessa, erityisesti lisäämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Samalla huolehditaan siitä, että myös eläinten hyvinvointi ja tuotantokyky (kasvu, lihantuotanto, lisääntymisominaisuudet) säilyvät, ja että toiminnan kokonaistaloudellisuus on hyvä. Tavoitteena on lisäksi arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja näiden vaikutusta maaseutuun, maisemaan ja luontoympäristöön.

Hankkeessa pyritään rajapintojen rikkomiseen ja monitieteellisyyteen. Palveluiden tuottamisessa luonto – eläin – ihminen yhdistyvät siten, että syntyy tarvetta ja edellytyksiä eri toimijoiden verkottumiselle ja yhteistyölle. Lisäksi esimerkiksi maaseudun erilaisia palveluita tuottavien yritysten välille voi muodostua yhteistoimintaa, esimerkiksi ateria- ja majoituspalveluntuottajat verkottuvat eläin- ja luontopalveluiden tuottajien kanssa.

Tavoitteena on saada selville, miten voidaan toimia ekologisesti, kestävästi, taloudellisesti ja kannattavasti ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi siten että saatu hyöty luonnon, eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta on paras mahdollinen. Hevostalouden näkökulmasta hevosen käyttö osana luontopalveluita ja luonnon minimuotoisuutta kuuluu ”uusi hevostalous”-käsitteen piiriin.

Hanketta toteutetaan erillisinä osioina ja tutkimuskonsortioina, joista ensimmäistä vaihetta tehdään MTT:n ja HY:n yhteistyönä.


 

Markku Saastamoinen
Uusi hevostalous, uusia suuntia ja tarpeita jalostukseen - Esitys Jalostuspäivät 12.2.2014
Uusi hevostalous - hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys - Esitys KPT-päivät 25.4.2014
Hevoset kunnassa - Esitys Kuntamarkkinat 11.9.2014
Hevoset maaseudulla - Hevoset ja kunta kirja
Natural values of semi-natural pastures - Tiivistelmä (engl.) EAAP kongressi Kööpenhamina 2014
Natural and forage values on semi-natural pastures - Tiivistelmä (engl.) Maataloustieteen päivät 2014
Uusi hevostalous - Tiivistelmä KPT-päivät 2014
Seminaariesitelmä Islannin maatalousyliopistossa 2014
Tämän sivun lyhytosoite on www.mtt.fi/humanature
In English