Etusivu / Hankkeet / Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa
Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa - teho ja teknologiat
GreenBOD

Kesto: 01-JAN-08 - 31-DEC-16

TAVOITE: GreenBOD- hankkeen päätavoitteena on osoittaa, että suomalaisissa puissa on bioaktiivisia aineita, joilla voidaan korvata osa synteettisistä torjunta-kemikaaleista. Tutkimusten pääkohteena ovat olleet grillihiilituotannossa saatavat nesteet sekä paperi- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtatuotteet. Kasviperäisissä raaka-aineissa on runsaasti kasvinsuojelukäyttöön sopivia ja biologisesti hajoavia aineita. Tärkeimmät sovelluskohteet löytyvät luonnonmukaisesta viljelystä, jossa ei saa käyttää synteettisiä kemikaaleja.

RESURSSIT:MTT:ssä pääosa hankkeesta rahoitetaan TEKES:n Biorefiner- ohjelmasta saatavin varoin sekä yritysten omalla rahoituksella (VTT:n johtama HIDASPYRO 1 ja heinäkuussa 2011 alkanut HIDASPYRO 2). Tutkimuskohteena ovat hitaan pyrolyysin kaikki tuotteet. Muiden puuperäisten aineiden tutkimuksiin on saatu rahoitusta TEKES:n Symbio- ohjelmasta (Biocrop). Osa työstä tehdään yliopistoissa opiskelevien tutkijoiden opinnäytetöinä. Euroopan tasolla GreenBOD tutkimus on osa EU:n KBBE- kokonaisuutta (Knowledge Based BioEconomy) sekä kasvinsuojeluainepolitiikkaa, jonka tavoitteena on vähentää synteettisten torjuntakemikaalien aiheuttamia ympäristöriskejä (direktiivi 128/2009EC).
TULOKSIA
Pyrolyysillä saatavilla nesteillä on todettu olevan hyvä teho karkotteena ja rikkakasvihävitteenä. Tehokkuuskokeiden tuloksia on julkaistu kansallisesti ja kansainvälisesti. MTT:n sekä Helsingin yliopiston julkaisemat tulokset on jukaistu Maa- ja elintarviketalous 143 (2009). 129 s.(verkkojulkaisu: http://www.mtt.fi/met/pdf/met143.pdf). Ne osoittivat, että esim. koivutisleestä voidaan kehittää monenlaisia torjunta-aineita, jotka hajoavat luonnossa nopeasti ympäristöä rasittamatta. Kolme samaan aiheeseen liittyvää tiedejulkaisua on julkaistu vuoden 2010 alussa (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en/mtt/publications/AFS ). Uusin tiedejulkaisumme. "Chemical composition of birch wood slow pyrolysis products" on tehty yhteistyönä VTT:n tukijoiden kanssa ja julkaistu sarjassa : Energy & Fuels, vol 26, 2,. Muutamat PK- yritykset (http://www.charcoalfinland.fi/ecokoivu_tuotesarja.shtml) ovat saaneet koetoimintaluvat koivutisleen käytölle karkotteena ja rikkakasvihävitteenä (jättiputken torjunta). Osa tisletuotteista on myös myynnissä, http://ecokoivu.shop.wosbee.com/PublishedService
KAUPALLISTAMISEN PULLONKAULAT:
Pyrolyysinesteiden käytöstä kasvinsuojeluaineena on julkaisuja, joissa esitetään myös tietoja biologisten aineiden kaupallistamisen esteistä (http://www.intechopen.com/articles/show/title/use-of-botanical-pesticides-in-modern-plant-protection) (http://www.benthamscience.com/open/toasj/articles/V004/SI0085TOASJ/111TOASJ.pdf)
Kaupallistamisen esteistä on jätetty kirjalliset kysymykset eduskunnassa 2011: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_241_2011_p.shtml ja http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_270_2011_p.shtml
Vastaus: Linkki: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/kk+241/2011.Hankkeen tuottaman tiedon siirto luonnonmukaisen viljelyn tueksi edellyttä laajaa yhteistyötä kasvinsuojeluaineiden reksiteröinnin muuttamiseksi siten, että biologiset valmisteet saadaan markkinoilla.
Tisleiden kemiallinen koostumus on julkaistu: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef2018836
HANKE LAAJENEE
Hanke on laajennut monien puuperäisten tuotteiden testaamiseen kasvinsuojeluaineena. Stora Enso on tehnyt MTT:n kanssa sopimuksen tässä hankkeessa tuotetun keksinnön patentoinnin loppuunsaattamisesta. Tuotekehtiystä jatkettiin vuoden 2012 ajan ja uudet biologisesti hajoavat katteet tulevat kokäyttöön vuoden 2013 aikana Suomessa ja Egyptissä. Koivutisleen ensimmäiset kansainväliset käyttökokeet aloitettiin Egyptissä Al Arishin alueella vuonna 2012.
MTT:n johtaman ICI- hankeen alustavat tulokset osoittivat, että paikallisesti tuotettu pyrolyysineste on hyvä rikkakasvihävite. (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.607281016012436.1073741854.504954856245053&type=1)
https://www.facebook.com/EgyptFinlandProject2013/photos/a.611549842252220.1073741855.504954856245053/611551878918683/?type=1&theater

Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien tekniikoiden käyttökelpoisuutta testataan hankkeessa : "Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto kasvukaudesta 2013 alkaen". Etikkahappo tulee kokeisiin kesällä 2014. Koivutisleellä käsitellyn katepaperin koekäyttö aloitetiin vihannestiloilla yhteistyössä viljelijöiden, Apetit konsernin sekä Stora Enson kanssa. Ensimmäiset muovin korvaavat paperituotteet tulevat myyntiin keväällä 2015. Biohajoavine katteiden vaikutusten ja kannattavauuden tutkimukseen haetaan erillisrahoitusta vuodelle 2015.

  Kari Tiilikkala
Koivutisle - kasvinsuojelun uusi innovaatio (Pdf)
Koivutisleen kaupallistaminen etenee
Koivutisle torjuu rikkakasvit ja ötökät luonnonmukaisesti
MTT:n taustamuistio biotaloudesta (Pdf)
Kirjaudu sisään
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014