Etusivu / Hankkeet / FOOTPRINTBEEF – Naudanlihantuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen
FOOTPRINTBEEF – Naudanlihantuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen
FOOTPRINTBEEF-hankkeessa tutkitaan laajasti naudanlihatuotannon ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia yhteistyössä alan yritysten kanssa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat HK Agri Oy, Raisioagro Oy ja Yara Suomi Oy. Hankkeessa tarkastellaan naudanlihan eri tuotantotapojen (yhdistetty maidon- ja naudanlihantuotanto sekä pihvikarja) ilmastovaikutuksia eli hiilijalanjälkeä sekä rehevöittäviä ja happamoittavia vaikutuksia.  

Hankkeen tavoitteena on erityisesti löytää keinoja naudanlihatuotannon ympäristövaikutuksien pienentämiseen, sillä julkisuudessa on keskusteltu naudanlihatuotannon suurista ympäristökuormituksista, varsinkin ilmasto- ja rehevöittävistä vaikutuksista. 
Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellisesti, teknisesti ja eläinten hyvinvoinnin kannalta mielekkäitä toimintatapoja sekä niiden vaikutuksia naudanlihan elinkaarisiin ympäristövaikutuksiin. Tarkastelussa huomioidaan esimerkiksi nautojen eri ruokintavaihtoehdot sekä rehujen erilaiset viljelytavat, joilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää satotasoja ja tuotannon kannattavuutta heikentämättä. Tarkasteluun sisällytetään myös lannankäsittelyn ja –varastoinnin päästöt sekä pötsikäymisen metaanipäästöt. Hankkeen tulosten avulla kotimainen naudanlihantuotantoketju voi vähentää ympäristövaikutuksiaan huomioimalla hankkeessa havaitut ketjun kehittämistoimenpiteet.

Hanke on osa laajempaa Tekesin Green Growth –ohjelman rahoittamaa NUTS (Transition towards sustainable nutrient economy) –hankekokonaisuutta, jossa on lisäksi mukana Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Baltic Sea Action Group, Outotec Oyj, Fortum Oyj, Biovakka Oy ja Biomeri Oy.

  Hannele Pulkkinen
  Juha-Matti Katajajuuri
FootprintBeef-hankkeen loppuseminaarin esitykset 21.4.2016
Naudanlihantuotannon ympäristövaikutusten nykytila ja tulevaisuus
Naudanlihantuotannon ympäristövaikutukset ja niiden vähentämiskeinojen mahdollisuudet
Nurmentuotannon edulliset ympäristövaikutukset Suomessa
Maatalousmaan hiilivarannot Suomessa
Naudanlihantuotannon kehitys ja tavoitteet teurastamon näkökulmasta
Tietoa mallinnukseen - mallinnuksesta tietoa käytäntöön
NUTS-hankkeen Internet-sivut
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014