Etusivu
In English
|
Tutkimushanke
Foodspill
Etusivu / Hankkeet / Foodspill - ruokahävikin vähentäminen / Tukku- ja vähittäiskauppa
Aloitteita ruokahävikin vähentämiseksi tukku ja -vähittäiskaupassa

Aloitteita ruokahävikin vähentämiseksi tukku- ja vähittäiskaupassa -projekti on pohjoismainen yhteistyöhanke, jossa ovat mukana  IVL Swedish Environmental Research Institute (Ruotsi), Østfoldforkning (Norja), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Plan og Miljö (Tanska). Hankkeen rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa saatavissa oleva tieto tukku- ja vähittäiskaupan ruokahävikistä sekä tunnistaa ja ehdottaa toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi jälleenmyyntisektorilla Pohjoismaissa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat mm. kansalliset ja paikalliset viranomaiset, kaupan alan organisaatiot, liiketoimintaan liittyvät yhdistykset, vähittäiskauppa, supermarketit (keskusliikkeiden välityksellä), tukkukauppa.

Projektin loppuraportissa esitetään tilastotietoa ruokahävikistä sekä ideoita ja vaihtoehtoja ruokahävikin vähentämiseen tukku- ja vähittäiskaupassa. Raportti sisältää:
- saatavissa olevaa tietoa tukku- ja vähittäiskaupan ruokahävikistä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tarkoituksena on koota olemassa olevaa tietoa eikä niinkään kerätä uutta tietoa. Tiedot voidaan raportoida anonyymisti jos tukku- ja vähittäiskauppa niin haluaa.
- esimerkkejä ja uusia ideoita ruokahävikin vähentämiseen tukku- ja vähittäiskaupassa.
- esimerkkejä potentiaalisista keinoista (taloudelliset, määräykset ja säädökset, viestinnälliset) vähentää ruokahävikkiä tukku- ja vähittäiskaupassa.
- tukku- ja vähittäiskaupan näkemyksen vapaaehtoisista aloitteista ruokahävikin vähentämiseksi ja mahdollisen ehdotuksen uusista keinoista ruokahävikin vähentämiseksi.

Tutkimus toteutetaan jokaisessa maassa haastatteluin.

Projekti alkoi syyskuun 2010 lopussa ja loppuraportti valmistuu kevään 2011 aikana.

Lisätietoja Suomessa antaa:

vanhempi tutkija Juha-Matti Katajajuuri, MTT, etunimi.sukunimi@mtt.fi,
puh: +358 50359 9772