Etusivu
In English
|
Tutkimushanke
Foodspill
Etusivu / Hankkeet / Foodspill - ruokahävikin vähentäminen / Kuluttajien ruokahävikin vähentäminen
Kuluttajien ruokahävikin vähentäminen
MTT selvittää miksi kotitaloudet haaskaavat eniten ruokaa ja miten siihen voidaan vaikuttaa:

Kuru-hanke 
Kesto: 2011-2013

Kuluttajien ruokahävikin vähentäminen on osa elintarvikeketjun vastuullisuutta.
Kotitaloudet jättävät jälkeensä eniten ruokajätettä suomalaisessa ruokaketjussa, kuluttajat heittävät pois vuosittain 120 - 160 miljonaa kiloa alunperin käyttökelpoisia elintarvikkeita. Ruokaa haaskaantuu pilaantumisen ja ylivalmistuksen takia mutta myös lautastähteinä tai päiväyksen umpeuduttua. Eniten pois heitellään vihanneksia, kotiruokaa ja maitotuotteita, ja melkein puolet on edelleen poisheittohetkellä ihan syömäkelpoista ravintoa. Poisheitetyn ruoan arvo on yhteensä 0,4 miljardia euroa ja vastaa 100 000:n auton päästöjä.

MTT:n uuden, kotitalouksien ruokahävikkiä käsittelevän KURU-hankkeen tavoitteena on selvittää miksi kuluttajat heittävät ruokaa pois. Työpajojen ja haastatteluiden avulla tutkitaan erilaisten kotitalouksien suhtautumista ruoan haaskaamiseen ja etsitään toimivia keinoja hävikin vähentämiseksi. 

Tarvitaan yksinkertaisia ja helppoja keinoja, joita jokainen voi kotona toteuttaa ruoan hukkaamisen pienentämiseksi: rahaakin säästyy huomattavia määriä! Mikä on suunnittelun vaikutus hävikkiin ja kuinka ruokaa voisi oppia ostamaan itselle sopivan määrän? Ja onko mahdollista jo valmistetun ruoan uudelleen käyttäminen? Hankkeessa selvitetään, mitkä hävikin vähentämiseksi ehdotetut keinot tuntuvat kuluttajista tehokkaimmilta ja helpoimmilta toteuttaa tai mitä keinoja he ovat itse mahdollisesti jo käyttäneet. Erityisesti huomioita kiinnitetään pientalouksiin kuten yksin asuviin, joille ruokahävikki voi olla ongelma esim. suurien pakkauskokojen tai aterioiden suunnittelun takia.

Hävikin syiden ja vähentämiskeinojen lisäksi tutkimus tuottaa uutta välttämätöntä tietoa kotitalouksien poisheittämästä ruoasta jäteanalyysien avulla. Jätteiden lajittelututkimuksella saadaan arvioitua aiemman punnitustutkimuksen luotettavuutta ja muodostettua aiempaa tarkempi kuva kotitalouksien ruokahävikistä. Se myös mahdollistaa tarvittavien lisätutkimuksien suuntaamisen oikein.

Ruokaketjun muissa osissa vältettävää ruokahävikkiä syntyy vähemmän, esim. kaupoissa vain puolet kotitalouksien hävikkimäärästä. MTT selvittää parhaillaan koko ruokaketjussa hukkaantuvan ruoan määrää ja työn tulokset julkaistaan keväällä ilmestyvässä Foodspill –hankkeen loppuraportissa ja tiedotustilaisuudessa MTT:n vastuullisuuspäivän 19.4.2012 yhteydessä. 

Hukkaan heitetyn ruuan tuottaminen on suuri sekä täysin turha taakka ympäristölle, ja siihen jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa! Erityisesti juhlapyhien aikoihin on hyvä suunnitella ruoka- ja ostoslista, laskea ruokailijat sekä huolehtia ruokien oikeanlaisesta säilytyksestä. Jäljelle jääneitä ruokia voi hyödyntää myös tähderuokien valmistuksessa.  

KURU-hankkeessa mukana ovat Laatuketju MMM, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, HK Ruokatalo, Kuluttajaliitto, MTK ja Motiva. Hanke päättyy 2013.
Lisätietoja Kirsi Silvennoinen, MTT, puh. 040 179 48 75
  Kirsi Silvennoinen
Kuru-tiedotustilaisuuden esitykset 27.6.2013
Tiedote 27.6.2013: Pääkaupunkiseudun kodeista 19 miljoonaa kiloa ruokaa kaatopaikalle – osaa pakkauksista ei edes avata