Etusivu / Hankkeet / Suomen alkuperäisnautojen ja -lampaiden geneettinen polveutuminen ja jalostusstrategia sekä hyödyntäminen Lounais-Suomessa
Suomalaista arkeologista genetiikkaa: Suomen alkuperäisnautojen ja -lampaiden geneettinen polveutuminen ja jalostusstrategia sekä hyödyntäminen Lounais-Suomessa
FinnARCH

Kesto: 01-JAN-09 - 31-DEC-14

Arkeologiset ja historialliset aineistot naudan ja lampaiden luista, kuiduista ja nahkanäytteistä tarjoavat mahdollisuuden tutkia genetiikan menetelmin kotieläinten historiaa ja hyödyntämistä, mutta Suomessa kotieläinten muinais-DNA:han perustuvaa tutkimusta ei ole kuitenkaan tehty. Tässä monitieteisessä tutkimushanke-esityksessämme tarkastelemme naudan ja lampaan esihistoriaa Lounais-Suomessa muinais-DNA-analyysein. Tutkimus yhdistää arkeologian, arkeologisen genetiikan, käsiteollisuuden historian, biologian, molekyyli- ja populaatiogenetiikan, isotooppitutkimuksen, kotieläinten jalostuksen ja kotieläinten hoidon asiantuntemusta.

Muinais-DNA eristetään pääasiallisesti luu- ja hammasnäytteistä. DNA-näytteistä analysoidaan mitokondrio-DNA:ta, Y-kromosomaalisia ja autosomaalisia DNA-merkkejä ja arvioidaan varhaisten nauta- ja lammaspopulaatioiden geneettistä vaihtelua. Lisäksi verrataan näiden varhaisten eläinpopulaatioiden geneettistä vaihtelua nykyisten suomalaisten, balttilaisten ja pohjoismaisten nauta- ja lammasrotujen ilmentämään geneettisen vaihteluun ja arvioidaan eri populaatioiden välisiä geneettisiä sukulaisuuksia ja geneettisessä vaihtelussa tapahtuneita ajallisia muutoksia. Muinais-DNA-analyyseistä saatua uutta tietoa reflektoidaan aiemman kotieläimiin ja niiden hyödyntämiseen liittyvän arkeologisen ja paleoeläintieteellisen tietämyksen kanssa.

Tällä tutkimuksella on ensimmäisen kerran mahdollista saada tietoa varhaisten nauta- ja lammaspopulaatioiden geneettisestä vaihtelusta Suomessa. Tulosten oletetaan tuottavan yksityiskohtaisempaa tietoa kotieläintemme esihistoriasta ja geneettisestä alkuperästä, mutta myös näkemystä eläinten tuottamien ja esihistoriallisen nahka- ja tekstiiliteollisuuden hyödyntämien raaka-aineiden alkuperästä. Tutkimus voi paljastaa, että historialliset taloudellis-kulttuuriset yhteydet Itämeren alueella ovat edistäneet teollisuuteen liittyvien ajatusten ja tarvikkeiden vaihtoa, mutta mahdollisesti myös eläinten tuontia. Tutkimus auttaa ymmärtämään naudan ja lampaan historiaa ja kotieläinten geneettisessä biodiversiteetissä tapahtuneita muutoksia.

  Juha Kantanen
Tiedote 20.11.2012: Suomalaiset luopuivat metsästäjä-keräilijä-elämäntyylistään hitaasti
Tiedote 28.1.2011: Nakkilan löytö paljastui muinaisnaudan luuksi
Auli Tourunen: Mitä luuaineistot kertovat Suomen kotieläinten historiasta? (Pdf)
Juha Kantanen: FinnARCH - Suomalaista arkeologista genetiikkaa (Pdf)
Juha Kantanen: Muinais-DNA - Ikkuna menneisyyteen (Pdf)
Kotieläinten varhainen historia ja termit (Pdf)
Kuva: Nakkilan paasiarkku, kuva: turun yliopiston argeologian laitos (Jpg)
Kuva: Nakkilasta löytynyt naudan hammas, kuvaaja Auli Tourunen (Jpg)
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014