Etusivu / Hankkeet / Climate Communication I & II / Mikä hiilijalanjälki on?
Mikä hiilijalanjälki on?
Hiilijalanjälki
 • kuvastaa tuotteen koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasujen (erityisesti hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli) aiheuttamaa ilmastovaikutusta.
 • kasvihuonekaasupäästöt ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina, CO2-ekv.

Elintarvikkeiden hiilijalanjälkiin eniten vaikuttavia tekijöitä
 • lannoituksen aiheuttamat viljelymaiden typpioksiduulipäästöt
 • peltojen kalkituksen aiheuttama maaperän hiilidioksidipäästöt
 • lannoitteiden valmistuksen päästöt
 • hiilen vapautuminen maaperästä
 • viljelyyn liittyvät maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt
 • rehunkulutus eläintuotannossa
 • lannankäsittelyn metaani- ja typpioksiduulipäästöt
 • märehtijöiden ruoansulatuksen metaanipäästöt
 • maatalouden ja elintarvikkeiden jalostuksen energiankulutus
 • elintarvikkeiden jalostuksen raaka-aineen käytön hyötysuhde
 • kaupan kylmäketjut
 • raaka-aine- ja ruokahävikki ruokaketjun kaikissa vaiheissa
 • ruoan valmistus ja kylmäsäilytys
  Juha-Matti Katajajuuri
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014