Etusivu / Hankkeet / Climate Communication I & II
Climate Communication III
Kesto: 01.03.2015 - 31.12.2016

Hanke vastaa Climate Communication II -hankkeessa löydettyihin tietoaukkoihin kohdistetulla kuluttajaviestinnällä. CC III –hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista ja ennen kaikkea ympäristöystävällisistä ruokavalinnoista, raaka-ainevalinnoista, laajalla ja monipuolisella kuluttajaviestinnällä. Viestintä kohdistetaan erityisesti nuoriin aikuisiin ja lapsiperheisiin, mutta lisäksi huomioidaan erilaiset vastaanottajat, kuten ruokahifistelijät ja ammattilaiset. Tarinalle rakennetaan kohderyhmäkohtaiset viestit. Kuluttajaviestintä kanavoidaan pääosin jälleenviestijöiden kuten ruokapalvelujen, koulujen, elintarvikeyritysten, kuluttajajärjestöjen sekä portinvartijoiden kuten ympäristökasvattajien, opettajien ja Marttojen kautta. Tähän tarkoitukseen hanke tuottaa monipuoliset ja kiinnostavat materiaalit jälleenviestintään. Tällä pyritään varmistamaan se, että eri tahot toisivat viestinnässään systemaattisesti esiin samat pääviestit. Lisäksi kuluttajat tavoitetaan median välittämien uutisten ja lehtiartikkelien avulla, mutta myös suoraan sosiaalisen median kautta. Tuotetut materiaalit tullaan jakamaan kaikille Vastuuverkko.fi –portaalin kautta. Hankkeen tehtävä on luoda pohja pitkän aikavälin viestintä- ja opetustyölle luomalla tarkoituksenmukaiset viestintämateriaalit viestinviejien, portinvartijoiden ja median hyödynnettäväksi. Hankkeen päämääränä on kulutuskäyttäytymisen tietoinen pysyvä muutos, eli hanke aloittaa pitkän aikavälin viestintätyön viestinviejien, portinvartijoiden ja median kautta, jolla tähdätään pysyvään muutokseen kuluttajien ruokaan liittyvässä kulutuskäyttäytymisessä. Tämä vaatii pitkäjänteistä viestintä- ja opetustyötä, aikaa ja toistoja. Kuluttajakampanja tullaan julkaisemaan ja käynnistämään arviolta viikolla 38.

Työpajat

CC3-hankkeen ensimmäinen alan ja sen sidosryhmien työpaja pidettiin 7.12.2015 Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin viestien taustafaktat ja alustavia viestejä ja niiden taustoja, ja käytiin niistä vilkas ja hyödyllinen keskustelu, osallistujia oli 60 henkilöä.

Tilaisuuden jälkeen viestejä ja taustoja muokattiin saadun palautteen perusteella tutkimusryhmässä.

Toinen alan ja sen sidosryhmien työpaja järjestettiin 13.4.2016 Helsingissä, osallistujia oli 60 henkeä. Tilaisuudessa esiteltiin muokatut viestit ja taustat sekä luonnosteltu viestintäkonsepti. Tutkimusryhmä sai edelleen paljon hyvää palautetta ja kehitysehdotuksia tilaisuudessa sekä sen jälkeen lähetetyn palautekyselyn myötä.

Lopulliset kuluttajaviestit ja niiden taustat tullaan julkaisemaan näillä sivuilla syksyllä kuluttajakampanjan yhteydessä.

  Juha-Matti Katajajuuri
Hanna Hartikainen

Hannele Pulkkinen

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@luke.fi
CC III -työpajakalvot 13.4.2016
CC III -viestit 8.4.2016
Juha-Matti Katajajuuren esitys (video+ppt) 29.11.2013: Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
Consumer perceptions of environmentally and climatically significant food consumption - A focus group study in the Finnish context
Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskenta ja viestintä -julkaisu (Pdf)
Communication I hanketta esiteltiin Pohjoismaiden LCA konferenssissa syyskuussa 2011
Tiedotustilaisuuden ja seminaarin materiaalit 6.6.2011
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014