Etusivu / Hankkeet / Älykäs kasvihuone ja älyviljely
Älykäs kasvihuone ja älyviljely
Älykäs

Kesto: 03-SEP-07 - 31-MAR-14

Kasvihuoneviljely on kehittymässä kohti suljettua kasvihuonetekniikkaa (myöhemmin "älykasvihuone"), jossa huoneen sisälle tuleva energia ja kosteus poistetaan taloudellisesti, jolloin kasvihuoneen ilmasto voidaan säätää kasveille edulliseksi valon, kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin osalta.

Tässä hankkeessa kehitetään ja sovelletaan uusin jäähdytystekniikka ja siihen liittyvä hiilidioksidin ja kosteuden sekä lämmön hyödyntäminen kasvien tuotantoon. Älykasvihuoneen olosuhteiden vaikutusta kasvinsuojeluun tutkitaan käyttämällä mallikasvina tomaattia ja sen haitta- ja hyötyeliöitä pääkohteina ansarijauhiainen ja jauhiaispetolude. Kasvinsuojelun alalla älykkyys sisältää myös kollektiivisen, hajautetun inhimillisen älykkyyden hyödyntämisen aluetason kasvinsuojeluongelmien hallitsemiseksi Pohjanmaan kasvihuonekeskittymässä, jossa ympärivuotista viljelyä ja sen myötä kasvinsuojeluongelmia on paljon.

Kasvien fysiologiset vasteet vesitaloudessa, ravinteiden otossa ja yhteyttämisessä ja sadon muodostuksessa tärkeimmillä mallikasveilla selvitetään älykkäässä kasvihuoneessa, jolloin uuden tekniikan taloudelliset mahdollisuudet ja sovellukset eri oloissa ja maissa saadaan ratkaistua. Kasvien kastelu ja lannoitus jakojuurilannoitusmenetelmällä, jossakasvualusta on jaaettu kahteen toisistaan eristettyyn osaan ja joita kastellaan laimealla ja väkevällä lannoiteliuoksella, on lisännyt kasvien tuottoa ja parantanut veden hyötysuhdetta. Menetelmälle on kehitetty yhdessä kaupallisen tomijan kanssa tuotannollinen sovellus.

  Risto Tahvonen
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014