Etusivu / Hankkeet / Kestävää hyvinvointia ruoasta
Kestävää hyvinvointia ruoasta
WealthFoodSystem

Kesto: 02-JAN-12 - 30-MAR-15

Tämä hanke-esitys sijoittuu strategiselle tutkimusalueelle: Ruokaketjun kestävä ja vastuullinen biotalous ja sen teemaan: Biotalouden tuotannon ja -kulutuksen vastuullisuus.

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kuluttamista yhdistettynä kuluttajien hyvinvointiin eri toimintojen tasoilla yhteiskunnassa ja vahvistaa tuota teemaa koskevaa tutkimusta MTT:ssä ja kansainvälisessä tutkimuskentässä.

WealthFoodSysten –hanke tarttuu kulutusnäkökulmasta koko ruokajärjestelmään ja siihen liittyvään hyvinvointikokonaisuuteen. Se linkittää ruokatuotekohtaiset terveysvaikutukset elinkaariseen ympäristötarkasteluun, muodostaa ruokavaliotason tarkasteluun ruoan terveys- ja ympäristövaikutuksia integroidusti kuvaavan indeksoinnin ja kuvaa ruokavalioiden ja kuluttajien arkielämän välisen riippuvuuden, valmistelee menettelytavan ja työkalun ruokajärjestelmään liittyvien kahdensuuntaisten ympäristöriskien arviointiin, arvioi hyvinvointiin liittyvien politiikkatoimien koherenssin ja valmistelee politiikkatoimien suuntaamista, arvioi kansallisista tavoitteista lähtevät ruokajärjestelmän tutkimustarpeet eurooppalaisessa kontekstissa ja kehittää kuluttajalähtöiseen tutkimukseen liittyvän, omista lähtökohdistaan tärkeimmän SusFoodEraNet tutkimusteeman toteutustasolle ja ohjelmasta haettavaksi (2013).

WealthFoodSystem –hankkeen koordinoivan, yhteisen osan tehtävänä on:
a) Koota osahankkeiden keräämät tuotekohtaiset lähtöaineistot, mallinnukset ja metadata tarkistetuiksi kokonaisuuksiksi siten, että niitä voidaan käyttää tuotteistettavien palvelujen perusaineistoina (sisaälttää sekä ravitsemus, ympäristö ja muita hyvinvointiin liittyvia aineistoja).
b) Ratkaista eri mallinnusohjelmistoilla (mm. KCL-Eco ja SimaPro) toteutettujen tuotekohtaisten mallinnusten yhteensopivuus ja -käyttö sekä ravitsemusaineistojen linkittäminen näihin (Fineli -aineisto).
c) Määrittää tuotekohtaisten mallinnustulosten jatko- ja tuotteistamiskäytön rajoitukset ja kehittää mallinnusten luotettavuusarviointia ja dokumentointia.
d) Viedä toimivalle tasolle elinkaariarviointiin kehitettävät laajennusosat, kuten ravitsemusdimensio, maankäyttödimensio, monimuotoisuusdimensio, ekotoksisuusdimensio ym.
e) Tarkistaa mallinnuksiin käytettyjen aineistojen IPR -oikeuksien tilanne ja saattaa se järjestelmällisen dokumentoinnin tasolle.
f) Kehittää uusien LCA -mallinnuksessa käytettävien aineistojen tarkistusproseduureja lähtöaineistojen laadun varmistamiseksi.
g) Vakioida prosessit indeksiarvojen laskemiseksi.
h) Valmistella ja ylläpitää tuotteistettavia tuotekohtaisia ympäristövaikutusten laskentaproseduureja kuluttajien käyttöön
i) Varmistaa järkevällä tasolla aineistojen käyttö kansainvälisessä yhteistyössä.

  Sirpa Kurppa
  Xavier Irz
  Raija Tahvonen
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014