Etusivu / Hankkeet / PotatoNow
PotatoNow
PotatoNow-hankkeessa pyritään edistämään peruna-alan tiedonvälitystä internetissä. Tarkoituksena on luoda peruna-alalle yhtenäiset www-sivut, joista tulisi alalle perunatiedon haun lähtöpiste. Sivuille kootaan kattavasti perunantuotannon ajantasaista tutkimus- ja kehittämistietoa, kuten viljely-, lannoitus-, kasvinsuojelu- ja varastointiohjeita, tautikuvauksia ja -kuvia sekä näyttelyiden ja seminaarien aikatauluja. Sinne kirjoitetaan ajankohtaisia artikkeleita ja julkaistaan ulkomailla tutkittua tietoa suomeksi. Tieto tulee olemaan helposti saatavilla ja sovellettavassa muodossa.

Tavoitteena on, että sivustosta muodostuisi peruna-alan sosiaalinen media, joka toimisi ajan myötä kohtauspaikkana eri peruna-alan toimijoille. Portaali mahdollistaa vertaistuen antamisen, ja se tarjoaa myös paikan yhteisten ideoiden kehittelemiseen. Kotimaisen sivun lisäksi tehdään myös kansainväliset sivut, joiden tarkoituksena on lisätä suomalaisen peruna-alan tunnettuvuutta maailmalla.

Hankkeessa tehdään myös ulkomailla tutkittuun tietoon perustuvia kirjallisuusselvityksiä. Alan kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä tuoda ajankohtaista tietoa maailmalta, ja ulkomailta löytyy tutkimuksia, joita voidaan soveltaa Suomen olosuhteisiin. Selvitykset tulevat kaikkien käyttöön www-sivuille, ja niiden pohjalta järjestetään myös seminaareja.

Seminaarit tarjoavat tiedon saannin lisäksi tilaisuuden keskustella koko perunakentän kehittämistarpeista ja mahdollisista ongelmista. Nämä tilaisuudet ovat myös uusien yhteistyökumppaneiden kohtauspaikka. Seminaareja voidaan videoida ja julkaista nähtäviksi www-sivuille. Kotimaisten seminaarien ohella hanke on mukana järjestämässä kansainvälistä Euroopan perunantutkijain seuran konferenssia EAPR2011, joka järjestetään tänä kesänä ensimmäistä kertaa Suomessa.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset, Oulun talousseura, MTT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto sekä ProAgria. 

Lisätietoa hankkeesta: Mirja Kemppainen, puh. 040-488 9352, mirja.kemppainen@mtt.fi ja Anu Markus, puh. 040-153 4057, anu.markus@mtt.fi




ORA-01403: no data found
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014