Etusivu / Hankkeet / Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset
ECOPAF
Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset
Syömäkelpoisen ruoan haaskaaminen on yksi suurimmista ruoantuotannon ja kulutuksen vastuullisuuskysymyksistä elintarvikeketjussa. Hyvin toimiva pakkaus säästää ympäristöä minimoimalla tuotehävikkiä logistisessa ketjussa, kaupassa ja myös kotitalouksissa. Näin pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten vähentämisessä. Pakkauksen epäonnistuessa tehtävässään syntyy huomattavasti enemmän jätettä, ruokahävikkiä ja suuremmat ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan.

ECOPAF-tutkimuksessa tarkasteltiin kotitalouksien ostoprosessia, eli toimintaa ennen ostoksille lähtöä, kaupassa ja kotona. Kotitalouksien ostoprosessin aikaista käyttäytymistä ja asenteita peilattiin edelleen kotitalouksissa syntyneeseen ruokahävikkiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli siis selvittää tilanteita ja tekijöitä, jotka johtavat kotitalouksien ruokahävikkiin. Ruokahävikiksi lasketaan ruoka, joka olisi ollut syömäkelpoista joko pois heitettäessä tai aiemmin. Hävikkiin ei siis lasketa esimerkiksi hedelmien kuoria tai luita.

Tutkimuksen erityisenä tarkastelunkohteena olivat pakkaukset ja tavoite oli tuottaa pakkauksiin liittyvää tietoa ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa.

Foodspill-hankkeessa (2010–2012) toteutettiin syksyllä 2010 kuluttajatutkimus, jossa 380 kotitaloutta piti ruokahävikkipäiväkirjaa kahden viikon ajan. Tutkimuksessa kotitaloudet punnitsivat hävikkinsä ajanjaksolla ja merkitsivät hävikin päiväkirjaan. Kotitaloudet täyttivät myös taustietolomakkeen koskien talouden perustietoja ja asenteita. Tämän lisäksi kotitaloudet keräsivät kolmen viikon ajalta kuittinsa kaikista ruokaostoksistaan alkaen yhtä viikkoa hävikinpunnitsemisajanjaksoa aikaisemmin. Näitä ostokuitteja tarkasteltiin ensimmäistä kertaa LOHAS ECOPAF -hankkeessa vertaamalla yhtä aikaa kotitalouksissa syntynyttä ruokahävikkiä, kotitalouksien itsestään antamia taustatietoja sekä kuittiaineistoa, eli toteutunutta ostokäyttäytymistä. Hankkeessa haastateltiin myös 14 ruokahävikkitutkimukseen osallistunutta kotitaloutta sekä toteutettiin online-ryhmäkeskustelu, johon osallistui aktiivisesti 86 keskustelijaa.

Hankkeen tavoitteet


Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ruokahävikin ja pakkauksen välistä yhteyttä sekä tuottaa pakkauksiin liittyvää tietoa ruokahävikin vähentämiseksi.

Tutkimuksen alatavoitteina oli
  1. Tutkia kotitalouksien ruokahävikkiä suhteessa todellisiin hankintamääriin ja analysoida selittäviä tekijöitä hävikin suuruuteen
  2. Tutkia toteutunutta ostokäyttäytymistä ja ruokahävikin suhdetta kotitalouksissa eri tuoteryhmien osalta 
  3. Tuottaa luotettavaa tietoa yritysten pakkaussuunnittelun ja kuluttajatutkimuksen, kuluttajaneuvonnan ja markkinointiviestinnän tueksi
  4. Tiedottaa eri kohderyhmille pakkausten ja pakkauskoon yhteydestä ruokahävikkiin sekä laatia kuluttajille suunnattu informaatiota pakkauksen merkityksestä ruokahävikin vähentämiseksi pakkauksen ympäristömyötäisyyttä parhaiten kuvaavana indikaattorina
Taikatemppu, jossa ruoka ei häviä olemattomiin (Aika Pakkaus!)
  Juha-Matti Katajajuuri
MTT Raportti: Ruokahävikki ja pakkausvalinnat kotitalouksissa – Kuluttajan matkassa kaupasta kotiin
Aika Pakkaus! -nettisivut
ECOPAF-hankkeen tiedotustilaisuus 16.5.2013
ECOPAF-tiedote 16.5.2013
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014