Etusivu
Peltokasvit
Puutarhakasvit
Jaa |
Palvelun tuottaa
http://www.luke.fi
http://www.helsinki.fi/mmtdk/index.html
http://www.petla.fi/
http://proagria.fi/proagria
http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/yksikot/luova/
Etusivu | Peltokasvit | Peruna | Potatonow | Perunantuotanto
Perunantuotanto
Peruna on neljänneksi tärkein ravintokasvi maailmassa ja Suomessakin se on yksi tärkeimmistä elintarvikekäyttöön viljellyistä kasveista. Perunan tuotanto on keskittynyt Suomessa rannikkoalueelle, erityisesti Pohjanmaalle.

Suomessa viljellään perunaa ruoka- ja varhaisperunaksi, ruokateollisuuden käyttöön, tärkkelysteollisuuteen ja siemenperunaksi. Pinta-alalla mitattuna tärkeimmät tuotantosuunnat ovat ruokaperunan ja tärkkelysperunan tuotanto.

Tuotannon keskittyminen on johtanut siihen, että tilojen keskimääräinen peruna-ala on kasvanut. Samalla tuotannon ammattimaistuminen, viljelytekniikan kehittyminen ja lajikkeiden paraneminen ovat nostaneet satotasoja, joten perunan kokonaissato on pysynyt noin 600-700 miljoonan kilon tasolla jo pitkään (Lähde: Tike Satotilasto). Vuosittaiset satovaihtelut ovat kuitenkin melko suuria, johtuen sekä sääolosuhteiden että viljelypinta-alojen vaihtelusta.

Luomuperunan viljelyala kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla, mutta 2000-luvulla tuotantomäärät ovat pienenneet (Tike Luomusatotilasto). Luomuperunantuotantoa rajoittaa erityisesti perunaruton aiheuttamat ongelmat ja sen torjunnan vaikeus.

Perunantuotannon taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat perunasta saatavat myyntitulot, erilaiset viljelijätuet ja tuotantokustannukset. Kannattavuus vaihtelee vuosittain riippuen erityisesti perunan markkinahinnoista.


MMM: Ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategia 2020

Kasperin palvelut
Linkit
http://www.facebook.com/Potatonow