Etusivu
Peltokasvit
Puutarhakasvit
Jaa |
Palvelun tuottaa
http://www.luke.fi
http://www.helsinki.fi/mmtdk/index.html
http://www.petla.fi/
http://proagria.fi/proagria
http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/yksikot/luova/
Etusivu | Peltokasvit | Peruna | Potatonow | Neuvonta
Neuvonta

ProAgriassa toimii 13 peruna-asiantuntijaa jotka ovat jakaantuneet maantieteellisesti eri puolille Suomea, painottuen kuitenkin perunan päätuotantoalueille. Useimmilta asiantuntijoilta saa neuvontaa myös muille viljelykasveille, yleisimmin viljakasveille. Peruna-asiantuntijat ovat valmiita auttamaan monissa suunnitteluun, paperitöihin ja tarkastuksiin liittyvissä asioissa jolloin viljelijälle jää aikaa keskittyä omaan osaamisalueeseensa. ProAgria ja Perunantutkimuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä jotta tutkimuksesta saadut tiedot viedään tehokkaasti viljelijöille käytäntöön.

 

Yksi suosituimmista palveluista on teetättää viljelysuunnitelma asiantuntijan avustuksella. Se tehdään lohkokohtaisesti kasvit, lajikkeet ja ravinnetarve huomioiden. Tuloksena ovat esitäytetyt lohkokortit, jotka toimivat viljelijän ohjenuorana istutus- ja kylvöaikaan. Lisäpalveluna tarjotaan esim. kasvinsuojelusuunnitelma ja ravinnetaselaskenta. Viljelysuunnitelman ottaessasi varmistat että se on tehty säädösten mukaisesti. Suunnitelmat tehdään loka-huhtikuun välisenä aikana.

Viljelysuunnitelmiin liittyvien maanäytteiden osalta tarjotaan viljavuustutkimuksen näytteenoton neuvontaa. Vaihtoehtoisesti koko ympäristötuen ehtojen mukaisen viljavuusnäytteiden ottamisen voi jättää ProAgrian hoidettavaksi.

Pääasiassa elokuuhun ajoittuvia kasvustotarkkailuja voi tehdä monella tapaa riippuen siitä mitä asiakas haluaa. Kasvustokäynnit voivat keskittyä tilan oma siemen (TOS) –lohkojen tarkastukseen, ja saada peruna-asiantuntijan mielipide soveltuuko sertifioidulla siemenellä tuotettu peruna seuraavana vuonna siemenperunaksi.

Useat viljelijät haluavat sato- ja laatuarvion ruokaperunalle. Viljelijä voi käyttää alustavia sato- ja laatutietoja hyväkseen suunnitellessaan sadon markkinointia.

Näiden lisäksi tehdään neuvonnallisia kasvustokäyntejä joko etukäteen sovittuna tai ongelmien ilmetessä. Usein asiat liittyvät tautien ja ravinnepuutosten ongelmiin. Kaikista kasvustotarkkailuista kerättyjä muistiinpanoja hyödynnetään tulevien vuosien viljelysuunnittelussa.

ProAgrialta voi tilata perunatilan kannattavuuslaskelman. Laskelmien tarkoituksena on selvittää perunan tuotantokustannus ja tuotannon kannattavuus käyttäen pohjatietoina tilan pääkirjaa. Tuloksia verrataan kaikkien tilojen keskiarvoon kehitys- ja parannuskohteiden löytämiseksi.

Pienryhmätoiminta on uutta, hyvää palautetta saanutta toimintaa jota laajennetaan edelleen. 3-10 hengen benchmarking-pienryhmissä käydään läpi mitä voi oppia muiden ryhmän jäsenten onnistumisista sekä epäonnistumisista. Myös perinteisiä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea järjestetään perunanviljelijöille.

Hanketoiminnan yleistyessä ProAgrian järjestämät peruna-ammattilaisten opintomatkat ovat lisääntyneet. Ammattimatkoilta kirjoitetaan Tuottava Peruna –lehdessä tai Agronetissä julkaistavat matkaraportit jotka osaltaan varmistavat tiedonlevityksen.

Jos paperityöt eivät ole mieluisinta työtä, voi ProAgrialta tilata EU-tukineuvontaa ja lomakkeiden täyttöpalveluja. Siihen kuuluu myös maatilojen neuvontajärjestelmän palvelut joka tarkoittaa EU:n tukemaa neuvontaa täydentävien ehtojen täyttymiseksi ja maatilan ympäristöasioiden kohdentamiseksi.

Työssä jaksamisen edistämiseksi tehdään työterveyshuollon tilakäyntejä yhdessä työterveyshoitajan kanssa. Lisäksi paikallisten perunakerhojen sihteerinä toimiminen kuuluu ProAgrian peruna-asiantuntijoiden toimenkuvaan. Tähän kuuluu esim. yleinen tiedotus ja yhteisostojen tekeminen kerhon jäsenille.

 

Osa ProAgrian asiantuntijoista ovat valtuutettu Eviran toimesta tarkastajiksi, ja tällöin tehtäviin kuuluu:

VIRALLISET SIEMENTARKASTUKSET

  • Sertifioidun siemenperunan virallinen viljelystarkastus.
  • Sertifioidun siemenperunan virallinen varastotarkastus. Näyte on 400 mukulaa per erä ja kaikki perunat leikataan.
  • Sertifioidun siemenperunan mukulanäytteiden otto virus- ja rengasmätätestauksia varten. Näytteet otetaan varastosta ja lähetetään Eviralle analysoitavaksi.

 

KASVINTUHOOJIEN KARTOITUKSET

  • Näytteenotto tuontisiemenestä.
  • Maanäytteiden ottoa ankeroistarkastuksia varten siemenperunatiloilta. Näytteet otetaan kaikilta siemenperunalle tulevilta lohkoilta.
  • Maanäytteiden ottoa ankeroistarkastuksia varten ruoka- ja tärkkelystiloilla. Näytteitä otetaan pistokokeina.
  • Koloradonkuoriaisten ja epitrix -kuoriaisten tarkkailu. Tarkkailua tehdään aina kasvukauden aikana pellolla ollessa, varastotarkastusten yhteydessä sekä erikseen Eviran valtuuttamana pyynnöstä.
  • Rengasmätäkartoitukset otantana ruokaperuna- ja tärkkelystiloilla. Perunat kerätään varastosta syksyn aikana ja lähetetään Eviralle analysoitavaksi.
 

ProAgrian peruna-asiantuntijoiden yhteystiedot

(KAIKKIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUOTOA ETUNIMI.SUKUNIMI@PROAGRIA.FI)

Jan-Erik Back

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL)

Vastaava asiantuntija, kasvintuotanto, peruna
050 4417 511

Kauppapuistikko 16 D

65100 Vaasa

Dennis Grönroos
ProAgria Ålands Hushållningssällskap
Asiantuntija, vihannekset ja peruna
Email: dennis.gronroos@landsbygd.ax
045 734 49688
Jomalagårdsvägen 17-3,
AX-22150 Jomala

Heikki Inkeroinen

Perunantuotannon asiantuntija

ProAgria Pohjois-Savo

0400 375 584

Puijonkatu 14, PL 1096

70111 Kuopio

Anna-Kaisa Jaakkola

asiantuntija, kasvintuotanto

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

040 525 0375

Risto Jokela

Erityisasiantuntija, kasvit ja ympäristö

ProAgria Oulu

0400 285 294

Kosteenkatu 10 As 9

86300 Oulainen

Sirkku Koskela

Erityisasiantuntija, kasvintuotanto ja ympäristö

ProAgria Keski-Pohjanmaa

0400 137 124

Ristirannankatu 1

67100 Kokkola

Markus Luoma

asiantuntija, kasvintuotanto, peruna

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

0400 180 071

Stefan Nordman

Perunantuotannon asiantuntija

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL)

0400 266 682
Maaseutukanslia

64300 Lapväärtti

Juhani Rahko

Perunantuotannon asiantuntija

Proagria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

043 825 0103

Huhtalantie 2

60220 Seinäjoki

Juha Sohlo

Kasvintuotannon erityisasiantuntija
Huippuosaaja, kasvinsuojelu

ProAgria Oulu

0400 585 506

Kauppurienkatu 23

90101 Oulu

Ritva Tolppa

Asiantuntija, kasvintuotanto, peruna

ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa

0400 163 753

Näsilinnankatu 48 D, PL 97

33101 Tampere

Marja Tuononen

Asiantuntija, puutarha- ja erikoiskasvituotanto

ProAgria Länsi-Suomi

040 591 9489

Itsenäisyydenkatu 35A

28130 Pori

Katariina Vihlman

asiantuntija, kasvintuotanto

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

040 582 6775

Kasperin palvelut
Linkit
http://www.facebook.com/Potatonow