SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Lantbrukets Totalkalkyl
 2002-2020F  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  Egna val  Info


Nyckeltal
SAS Output Ekonomidoktorn. Lantbrukets total kalkyl (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21 6.2021
                    Nyckeltal                                  2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020E    
Gårdar representerade 73,382 71,917 70,161 67,542 66,435 63,868 62,539 61,017 59,304 61,459 58,734 57,244 55,600 53,003 51,779 50,561 49,542 48,651 46,343
BRUTTOINTÄKTER , milj.euro 5.104 4.857 4.920 4.924 5.084 5.671 5.782 5.290 5.676 5.880 6.262 6.068 6.061 5.696 5.592 5.623 5.787 6.178 6.011
PRODUKTIONKOSTNADER , milj.euro 6.226 6.110 6.233 6.199 6.302 6.635 7.097 6.728 6.880 6.983 7.536 7.324 7.259 6.983 6.933 6.590 6.744 7.143 6.897
Företagarinkomst , milj.euro 1.019 899 824 827 777 1.034 663 521 932 853 751 600 602 465 317 516 526 536 593
Lönsamhetskoefficient 0,48 0,42 0,39 0,39 0,39 0,52 0,34 0,27 0,44 0,44 0,37 0,32 0,33 0,26 0,19 0,34 0,34 0,35 0,40
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst (, milj.euro per år) 549 424 315 318 256 473 61 -79 200 204 25 -7 -12 -70 -156 104 81 37 102
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,6 2,9 2,3 2,5 2,2 4,2 0,6 -0,8 2,0 2,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,9 -2,1 1,5 1,2 0,6 1,7
Soliditetsgrad 76 76 76 75 75 76 76 76 75 77 76 76 74 74 74 72 73 73 73
Avkastnings % på kapital -4,3 -5,4 -5,3 -4,9 -4,1 -1,6 -3,4 -4,5 -2,2 -2,0 -2,5 -3,1 -2,6 -3,8 -4,5 -2,7 -2,6 -2,1 -1,7


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/