SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Resultaträkning 2019_2020
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 180 320 900
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 147 239 249 202
Försäljningsintäkter 16 800 22 700 26 100 21 300
        Stöd 7 770 16 500 14 400 11 900
Omsättning 24 600 39 200 40 500 33 200
Bruttointäkter 36 900 46 300 57 700 46 100
        Rörliga kostnader -21 300 -31 700 -29 800 -26 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 400 -17 300 -18 500 -19 100
        Fastna kostander -2 220 -2 900 -3 390 -2 770
Driftsbidrag -7 120 -5 730 6 000 -2 230
        Avskrivningar -3 310 -4 520 -6 780 -4 770
Rörelseresultat -10 400 -10 200 -770 -7 000
        Nettofinansieringskostnader -40 -380 -370 -230
Nettoresultat -10 400 -10 600 -1 140 -7 230
        Räntekrav på eget kapital -1 970 -3 280 -2 930 -2 570
Företagarvinst -12 400 -13 900 -4 320 -9 890

7051968

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/