SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 11.4.2024
            Resultaträkning 2019-2020
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 500 900
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 147 241 202
Försäljningsintäkter 16 800 23 900 21 300
        Stöd 7 770 15 200 11 900
Omsättning 24 600 39 100 33 200
Bruttointäkter 36 900 52 300 46 100
        Rörliga kostnader -21 300 -31 000 -26 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 400 -17 600 -19 100
        Fastna kostander -2 220 -3 100 -2 770
Driftsbidrag -7 120 530 -2 230
        Avskrivningar -3 310 -5 830 -4 770
Rörelseresultat -10 400 -5 300 -7 000
        Nettofinansieringskostnader -40 -240 -230
Nettoresultat -10 400 -5 540 -7 230
        Räntekrav på eget kapital -1 970 -3 110 -2 570
Företagarvinst -12 400 -8 780 -9 890

7051965

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/