SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Resultaträkning 2019_2020
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 230 160 200 900
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 166 148 286 253 202
Försäljningsintäkter 14 300 20 500 13 700 26 200 27 200 21 300
        Stöd 5 060 8 010 12 200 23 400 14 400 11 900
Omsättning 19 300 28 500 25 900 49 500 41 600 33 200
Bruttointäkter 36 400 38 400 33 600 56 600 59 000 46 100
        Rörliga kostnader -20 700 -22 600 -20 200 -48 300 -29 300 -26 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -17 400 -22 600 -20 800 -16 200 -18 900 -19 100
        Fastna kostander -2 310 -2 200 -2 330 -2 490 -3 490 -2 770
Driftsbidrag -4 100 -9 040 -9 870 -10 500 7 300 -2 230
        Avskrivningar -3 950 -2 310 -4 250 -4 720 -6 710 -4 770
Rörelseresultat -8 050 -11 300 -14 100 -15 200 580 -7 000
        Nettofinansieringskostnader -1.736336431 -20 -260 -20 -400 -230
Nettoresultat -8 050 -11 300 -14 300 -15 200 180 -7 230
        Räntekrav på eget kapital -1 930 -1 990 -2 240 -3 990 -2 900 -2 570
Företagarvinst -9978.394637 -13 300 -16 600 -19 200 -2 970 -9 890

7051971

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/