SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2019-2020
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 180 320 900
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 147 239 249 202
AKTIVA 73 900 116 000 129 200 101 900
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 40 0 0 20
          Byggnader 3 900 2 950 3 720 3 640
          Maskiner 13 200 19 200 29 200 20 100
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 50 200 80 000 85 000 68 500
    Fordringar 6 540 13 700 11 300 9 660
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 73 900 116 000 129 200 101 900
  Eget kapital 72 200 105 500 107 000 91 200
Främmande kapital 1 670 10 400 22 200 10 600

7051986

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/