SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2019_2020
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 500 900
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 147 241 202
Företagarvinst -12 400 -8 780 -9 890
        + Företagarfamiljens löneanspråk 20 400 17 600 19 200
        +Räntekravet 1 970 3 100 2 570
Företagarinkomst 10 000 12 100 11 900
Lönsamhetskoefficient 0,44 0,58 0,55
Företagarinkomst 10 000 12 100 11 900
        - Räntekrav -1 970 -3 110 -2 570
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 990 8 850 9 260
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 270 1 100 1 190
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,3 8,0 7,7
Eget kapital 72 200 110 500 91 200
        Total kapital 73 900 122 800 101 900
Soliditetsgrad 97,7 90,1 89,6
Avkastning på total kapital -10 400 -5 300 -7 000
        Kapital under räkenskapsåret 72 100 117 500 98 500
Avkastnings-% på kapital -14,5 -4,4 -7,0

7051983

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/