SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
  2002-2021   Info   Egna val   2021   2020   2018   2019   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2019_2020
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 230 160 200 900
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 166 148 286 253 202
Företagarvinst -9978.394637 -13 300 -16 600 -19 200 -2 970 -9 890
        + Företagarfamiljens löneanspråk 17 400 22 600 20 900 16 300 19 000 19 200
        +Räntekravet 1 920 1 990 2 230 3 980 2 900 2 570
Företagarinkomst 9 390 11 300 6 500 1 010 19 100 11 900
Lönsamhetskoefficient 0,48 0,46 0,28 0,05 0,88 0,55
Företagarinkomst 9 390 11 300 6 500 1 010 19 100 11 900
        - Räntekrav -1 930 -1 990 -2 240 -3 990 -2 900 -2 570
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 460 9 270 4 270 -2 970 16 000 9 260
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 090 1 410 1 300 1 010 1 180 1 190
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,8 6,6 3,3 -2,9 13,5 7,7
Eget kapital 70 900 72 500 75 900 138 400 106 300 91 200
        Total kapital 71 100 74 100 83 900 139 400 130 500 101 900
Soliditetsgrad 99,7 97,8 90,5 99,2 81,6 89,6
Avkastning på total kapital -8 050 -11 300 -14 100 -15 200 580 -7 000
        Kapital under räkenskapsåret 70 300 72 800 79 400 133 000 125 800 98 500
Avkastnings-% på kapital -11,4 -15,6 -17,8 -11,5 0,7 -7,0

7051989

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/