SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2019_2020
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 190 130 260 160 160 900
Gårdar 20<n<30 11<n<20 11<n<20 4<n<10 4<n<10 70<n<80
Renar 454 196 143 107 89 202
Företagarvinst 900 -6 620 -14 700 -16 300 -11 200 -9 890
        + Företagarfamiljens löneanspråk 26 400 19 600 18 000 13 900 17 100 19 200
        +Räntekravet 5 730 1 710 2 050 1 790 1 230 2 570
Företagarinkomst 33 300 14 700 5 320 -690 7 040 11 900
Lönsamhetskoefficient 1,05 0,69 0,27 -0,04 0,38 0,55
Företagarinkomst 33 300 14 700 5 320 -690 7 040 11 900
        - Räntekrav -5 740 -1 720 -2 050 -1 790 -1 230 -2 570
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 27 300 13 000 3 270 -2 480 5 810 9 260
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 640 1 220 1 120 860 1 060 1 190
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 16,5 10,6 2,9 -2,9 5,4 7,7
Eget kapital 200 900 65 500 66 800 68 700 40 600 91 200
        Total kapital 221 500 94 100 73 800 68 700 42 000 101 900
Soliditetsgrad 90,9 69,6 90,5 100,0 96,8 89,6
Avkastning på total kapital 7 250 -4 420 -12 400 -14 500 -10 000 -7 000
        Kapital under räkenskapsåret 211 600 90 700 72 900 66 000 41 500 98 500
Avkastnings-% på kapital 3,6 -4,9 -17,1 -22,1 -24,1 -7,0

7051992

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/