SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Balansräkning 2019_2020
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 500 900
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 147 241 202
AKTIVA 73 900 122 600 101 900
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 40 0 20
          Byggnader 3 900 3 570 3 640
          Maskiner 13 200 24 900 20 100
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 50 200 81 400 68 500
    Fordringar 6 540 12 800 9 660
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 73 900 122 600 101 900
  Eget kapital 72 200 110 500 91 200
Främmande kapital 1 670 12 100 10 600

7051974

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/