SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Balansräkning 2019_2020
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 230 160 200 900
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 166 148 286 253 202
AKTIVA 71 100 74 100 83 900 139 400 130 200 101 900
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 20 150 0 0 20
          Byggnader 3 950 2 330 4 590 7 190 3 470 3 640
          Maskiner 16 100 9 470 17 300 18 200 29 000 20 100
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 46 200 56 400 50 900 97 600 86 500 68 500
    Fordringar 4 840 5 840 10 900 16 400 11 300 9 660
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 71 100 74 100 83 900 139 400 130 200 101 900
  Eget kapital 70 900 72 500 75 900 138 400 106 300 91 200
Främmande kapital 180 1 630 7 970 1 040 24 000 10 600

7051980

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/