SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2018-2019
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 180 310 880
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 153 226 245 199
Försäljningsintäkter 15 800 20 000 26 500 20 400
        Stöd 4 890 6 450 7 950 6 270
Omsättning 20 700 26 400 34 400 26 700
Bruttointäkter 32 400 41 400 49 300 40 100
        Rörliga kostnader -20 600 -26 900 -29 800 -25 100
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 000 -19 100 -19 900 -20 200
        Fastna kostander -2 310 -3 140 -3 650 -2 940
Driftsbidrag -11 500 -7 760 -4 180 -8 240
        Avskrivningar -3 130 -4 730 -6 930 -4 780
Rörelseresultat -14 700 -12 400 -11 100 -13 000
        Nettofinansieringskostnader -50 -370 -380 -230
Nettoresultat -14 700 -12 800 -11 400 -13 200
        Räntekrav på eget kapital -1 890 -3 090 -3 000 -2 520
Företagarvinst -16 600 -15 900 -14 400 -15 700

9652042

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/