SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2018-2019
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 480 880
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 153 234 199
Försäljningsintäkter 15 800 23 300 20 400
        Stöd 4 890 7 770 6 270
Omsättning 20 700 31 100 26 700
Bruttointäkter 32 400 46 000 40 100
        Rörliga kostnader -20 600 -30 700 -25 100
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 000 -19 300 -20 200
        Fastna kostander -2 310 -3 490 -2 940
Driftsbidrag -11 500 -7 570 -8 240
        Avskrivningar -3 130 -5 750 -4 780
Rörelseresultat -14 700 -13 300 -13 000
        Nettofinansieringskostnader -50 -220 -230
Nettoresultat -14 700 -13 500 -13 200
        Räntekrav på eget kapital -1 890 -3 130 -2 520
Företagarvinst -16 600 -16 600 -15 700

9652039

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/