SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2018-2019
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 180 230 160 190 880
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 145 157 160 283 246 199
Försäljningsintäkter 13 100 17 100 13 000 28 100 27 300 20 400
        Stöd 5 900 4 410 5 540 11 900 6 580 6 270
Omsättning 19 000 21 500 18 600 40 000 33 900 26 700
Bruttointäkter 34 300 29 700 30 300 54 400 49 200 40 100
        Rörliga kostnader -20 900 -18 900 -20 000 -53 400 -28 000 -25 100
        Företagarfamiljens löneanspråk -19 000 -20 000 -22 700 -17 800 -20 000 -20 200
        Fastna kostander -2 040 -1 970 -2 810 -3 260 -3 860 -2 940
Driftsbidrag -7 680 -11 200 -15 200 -20 100 -2 760 -8 240
        Avskrivningar -3 730 -2 400 -3 880 -4 920 -6 750 -4 780
Rörelseresultat -11 400 -13 600 -19 100 -25 000 -9 500 -13 000
        Nettofinansieringskostnader -10 -40 -220 -30 -370 -230
Nettoresultat -11 400 -13 700 -19 300 -25 100 -9 870 -13 200
        Räntekrav på eget kapital -1 840 -1 840 -2 090 -3 970 -3 040 -2 520
Företagarvinst -13 200 -15 500 -21 400 -29 000 -12 900 -15 700

9652045

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/