SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2018-2019
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 180 310 880
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 153 226 245 199
Företagarvinst -16 600 -15 900 -14 400 -15 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 000 19 100 19 900 20 300
        +Räntekravet 1 880 3 090 2 990 2 510
Företagarinkomst 6 240 6 270 8 450 7 020
Lönsamhetskoefficient 0,27 0,28 0,37 0,31
Företagarinkomst 6 240 6 270 8 450 7 020
        - Räntekrav -1 890 -3 090 -3 000 -2 520
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 360 3 180 5 450 4 500
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 310 1 190 1 240 1 260
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,3 2,7 4,4 3,6
Eget kapital 69 300 94 700 96 800 84 000
        Total kapital 71 600 106 400 119 800 95 400
Soliditetsgrad 96,8 89,0 80,9 88,1
Avkastning på total kapital -14 700 -12 400 -11 100 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 72 000 105 600 124 200 97 000
Avkastnings % på kapital -20,5 -11,8 -8,9 -13,4

9652060

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/